Informace o průběhu přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium se dostaví v den konání přijímací zkoušky do budovy školy nejpozději v 8:10 hod. Pro vstup do budovy je určen hlavní vchod. Není nutné se přezouvat. Nejpozději v 8:15 opustí případný doprovod uchazečů budovu školy.

V průběhu zkoušky a přestávky žáci zůstávají v budově školy a škola zajistí pedagogický dozor. Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do školy. Je důležité zajistit pro uchazeče vhodný pitný režim. V průběhu zkoušek bude otevřen i školní bufet.

Přijímací zkoušky končí vždy v 13:05.

Veškeré další informace týkající se přijímacích zkoušek zákonní zástupci obdrželi e-mailem, příp. jsou i k dispozici zde

Stanislav Prokop, zástupce ředitelky školy

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner