Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 8. února 2017 proběhlo na Gymnáziu Třebíč školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Soutěž se skládá ze tří částí – z poslechového testu, popisu obrázku a řešení modelové situace. Letos poprvé byla součástí soutěže i práce s textem. Školního kola se zúčastnilo 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do 3 kategorií.

Kategorie A1 – studenti nižšího gymnázia

  1. místo: Lucie Klímová (3.G)
  2. místo: Filip Dvořák (3.G)

Kategorie B1 – studenti vyššího gymnázia

  1. místo: Adam Urban (5.G)
  2. místo: Michaela Veselá (5.G)

Kategorie B2 – pokročilí studenti vyššího gymnázia 

  1. místo: Pavel Hadraba (6.G)
  2. místo: Kateřina Drápelová (6.G)

Děkujeme všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili a prokázali tak nejen odvahu, ale i velmi dobrou úroveň jazyka. 

Do krajského kola, které se uskuteční 29.března 2017 v Jihlavě, postupují soutěžící z prvních a druhých míst v každé kategorii. Přejeme hodně štěstí! 

Mgr. Lucie MACHOVÁ a Mgr. Monika PEROUTKOVÁ

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner