Úřední hodiny pro veřejnost v době letních prázdnin

Úřední hodiny pro veřejnost v době letních prázdnin vždy v pondělí od 9:00 do 13:00.
Přijatí uchazeči musí předložit k nahlédnutí vysvědčení o řádném splnění povinné školní docházky nejpozději do konce srpna. Lze tak učinit v kanceláři školy nebo naskenované poslat na e-mail : buskovas@gtr.cz. Více informací uvnitř článku.

Školní docházka začíná v pondělí 4. 9. 2017, kdy se noví studenti dostaví do budovy školy v 7:45 hlavním vchodem z Masarykova náměstí. V přízemí školy budou informováni o umístění své třídy.

Informace o studijních materiálech a učebnicích dostanou žáci až během prvních vyučovacích hodin.

Od 1.9.2017 se potvrzují průkazky a jiné formuláře.

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner