Informace o studiu

Gymnázium Třebíč má více než stoletou tradici a dlouhodobě výborné výsledky. Ve škole studuje 570 žáků ve 20 třídách 4letého a 8letého studia, o které se stará 48 aprobovaných učitelů. Prioritou školy je kvalitní příprava žáků pro studium na všech typech vysokých škol.

Gymnázium Třebíč poskytuje:

 • vysoce kvalitní vzdělání, které je tou nejlepší průpravou pro přijetí na prestižní vysoké školy nejen v České republice, ale i v zahraničí
 • kvalifikovanou výuku 4 světových jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny – do úrovně B2, případně vyšší podle SERR (Společného evropského referenčního rámce) pro jazyky
 • možnost specializace a prohloubení znalostí díky široké nabídce seminářů ve 3. a 4. ročníku
 • výuku estetických předmětů v 1. a 2. ročníku podle Vaší volby

Gymnázium Třebíč nabízí:
 • odborné jednodenní i vícedenní exkurze
 • zahraniční studijní a poznávací pobyty (Velká Británie, Německo, Francie, Rakousko, Itálie, Polsko aj.)
 • výměnné pobyty se žáky partnerských škol
 • adaptační pobyty pro studenty primy a 1. ročníku
 • sportovní a lyžařské kurzy
 • sportovní turnaje a závody
 • fotografické, recitační a literární soutěže
 • vydávání vlastního studentského časopisu
 • organizaci volnočasových aktivit – kroužky se zaměřením na sport, jazyky a divadlo

Gymnázium Třebíč umožňuje:

 • rozvíjet schopnosti a nadání žáků ve sportu i v umění
 • účastnit se práce v zájmových kroužcích a všech úrovní olympiád i SOČ (Středoškolské odborné činnosti) podle Vašich znalostí a Vašeho zájmu
 • navštěvovat divadelní představení, koncerty a výstavy

Gymnázium poskytuje nejen všeobecný přehled, ale také dostatek času k tomu, aby se student mohl v klidu rozhodnout, jaké povolání si zvolí. Dobré vyhlídky mají i absolventi, kteří nechtějí dále studovat. Právě gymnazisté v porovnání s ostatními absolventy středních škol vykazují nejnižší procento nezaměstnanosti, jsou totiž dobře jazykově vybaveni, ovládají informační technologie a jsou flexibilní.

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner