Škola

Gymnázium v Třebíči bylo založeno roku 1871.

 

Základní údaje

Název: Gymnázium Třebíč
Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ 674 01 
Založena: 8. října 1871 

Identifikátory ško­ly

Identifikátor školy: 600 015 343
IČO: 604 184 35 
IZO: 000 559 237

Přehled vyučovaných oborů vzdělání

Obor vzdělání 79–41-K/81 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu

  • Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pro vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia. Aktuální platná verze2 ŠVP pro NG platí od 1. 9. 2015.

Obor vzdělání 79–41-K/41 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu

  • Obor je vyučován podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program, který vytvořil pedagogický sbor podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Pro 1. ročník ve školním roce 2015/16 platí nový ŠVP – verze 3, pro 2., 3. a 4. ročník platí upravený ŠVP – verze 2.

Údaje o zřizovateli

Zřizovatel školy: Kraj Vysočina

Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2001 pod č. j. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. 6. 2003 pod č. j. 151/03/200­3/ZK a vydána dne 17. 6. 2003.

Údaje o vedení školy

  • RNDr Alice Burešová, ředitelka
  • Mgr. Stanislav Prokop, statutární zástupce ředitelky 
  • Mgr. Lenka Chybová, zástupkyně ředitelky 

Adresy pro dálkový přístup

Telefon:

  • ředitelka 568 844 679
  • spojovatelka 568 840 815

E-mail:

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner