United KingdomUnited Kingdom

Environmentální okénko, verze 1.0

„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda má…“ Snad všichni známe tuto píseň, kterou zpívá skupina Hradišťan, a která se nám vryla pod kůži i díky rádiím a televizím. Voda je obrovské téma, kterým se v současné době zabývá celý svět, protože voda nám celkově mizí, ať už ta dešťová, voda v potocích, řekách či říčkách. Proto byla voda zpracována hned z několika úhlů pohledů jako environmentální součást projektových dní Gymnázia Třebíč, dále pak bylo zpracováváno i mnoho dalších a velmi zajímavých témat.

V rámci této části projektového dne si pedagogové připravili celkem čtrnáct témat. Studenti pak byli rozděleni po ročnících, kde druhý ročník zpracovával sedm témat, stejně tak i ročník třetí. Pro studenty druhých ročníků byla nachystána zajímavá témata jako: skleníkový efekt a globální oteplování, ochrana přírody, zásoby nerostných surovin a jejich spotřeba, zásoby vody na Zemi a problematika sucha, kvalita vody a hlavní znečišťovatelé, spotřeba energie a vody a posledním, avšak nikoliv méně důležitým tématem byly obnovitelné a neobnovitelné zdroje.  Studenti třetích ročníků pak měli na výběr z témat: biodiverzita, počet obyvatel na Zemi a demografická křivka, invazní druhy rostlin a živočichů, kvalita potravin a problematika léčiv, problematika odpadů a s tím spojené ukládání nebezpečného odpadu, znečištění půdy a eroze a v neposlední řadě také velmi aktuální téma zabývající se výrobou elektrické energie a tepla. Studenti se rozřadili k tématům dle svých zájmů, maximálně však po osmnácti k jednomu tématu. Potom byli rozděleni do menších pracovních skupinek a během prvního projektového dne se dozvěděli, co vše mohou v rámci daného, obsáhlého tématu zpracovávat a vytvářet a bylo na nich, jaké podtéma si vymyslí a jak ho zpracují.

Na zpracování zadání pak studenti měli tři týdny. V druhém projektovém dni pak prezentovali svá bádání a zkoumání a výsledky, kterých se dopátrali.  Myslím, že studenti se svých úkolů zhostili velmi dobře a mnozí z nich překvapili nejen dohlížející pedagogy a spolužáky, ale především i sami sebe tím, co všechno byli schopni vymyslet, vytvořit a předat dál. Doufám, že do dalších projektových dní se všichni pustíme se stejnou vervou a úsilím, jako do projektových dní nedávno proběhnuvších. 

Hana Březinová

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.