United KingdomUnited Kingdom

Maturitní zkoušky

Základní informace

Maturitní zkoušky Gymnázia Třebíč vycházejí z následujících dokumentů

 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který nabyl účinnosti dnem publikování ve Sbírce zákonů, a to 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb.
 • Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek.
 • Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia
 • Učební plán Gymnázia Třebíč

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání v Gymnáziu Třebíč ve školním roce 2019/2020

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání v SŠ_2020

Hygienické podmínky konání MZ

Společná část maturitní zkoušky

 • Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále Centrum) a Gymnázium Třebíč. Centrum vytváří zadání didaktických testů, zadání písemných zkoušek a strukturu pracovních listů. Škola připravuje jednu z částí pracovních listů pro ústní zkoušku z cizího jazyka (viz seznam témat 3. části). Škola též připravuje Seznam titulů k maturitní četbě. Opravu didaktických testů a písemných prací z českého jazyka i cizího jazyka zajišťuje Centrum. Hodnocení ústních částí provádí dle jednotných kritérií stanovených Centrem škola.
 • Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku.
 1. Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z didaktického testu a ústní zkoušky.
 2. Zkouška z cizího jazyka a literatury se skládá z didaktického testu a ústní zkoušky.
 3. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Maturitní zkouška z českého jazyka

1. Písemná část

DIDAKTICKÝ TEST (75 min)

Opravují hodnotitelé Centra.

2. Ústní část

Ústní zkouška (20 minut příprava + 15 minut zkoušení)

 • K ústní zkoušce si studenti vyberou 20 titulů ze seznamu, který sestavuje škola. Seznam musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Výběr musí být proveden do 31. března 2020.
 • Výběr maturitních zadání k ústní zkoušce musí být proveden podle následujících kritérií:
 1. Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla
 2. Světová a česká literatura do konce 19. století – minimálně 3 literární díla
 3. Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla
 4. Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl
 5. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
 6. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka

1. Písemná část

DIDAKTICKÝ TEST (100 minut) skládající se ze dvou částí

 • poslech s porozuměním (40 minut),
 • čtení s porozuměním + jazykové kompetence (60 minut)

Opravují hodnotitelé Centra.

2. Ústní část

Ústní zkouška (20 minut příprava + 15 minut zkoušení)

Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou.

Společná maturitní zkouška z matematiky

 • písemná zkouška formou didaktického testu (105 minut)
 • 1 úroveň obtížnosti

Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část MZ se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Žák může do výběru zařadit jen různé předměty.

Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění byla dne 26. 9. 2016 stanovena následující nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro žáky oborů 79–41-K/41 a 79–41-K/81.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky – viz dokument Stanovení nabídky zkoušek profilové části MZ 2020

Ředitel školy má právo upřesnit podmínky výběru jednotlivých zkoušek v profilové části.

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro školní rok 2019/2020 jsou následující:

 1. Každý žák volí z uvedené nabídky 2 předměty pro profilovou část maturitní zkoušky.
 2. Pokud žák nekonal v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka, musí si alespoň jeden cizí jazyk zvolit jako předmět profilové části maturitní zkoušky.
 3. Žák nemůže konat profilovou zkoušku z předmětu, z nějž konal zkoušku v rámci společné části maturitní zkoušky. (výjimkou je MATEMATIKA+)

Další informace

www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

Školní rok 2019/2020

ČJ seznam titulů 2020

Maturitní témata 2020

Form ČJ 2020

Instrukce ČJ 2020 Calc

Instrukce ČJ 2020 Excel

Školní rok 2018/2019

Maturitní témata.2019

ČJ seznam titulů 2019

Form ČJ 2019

Instrukce ČJ 2019 Calc

Instrukce ČJ 2019 Excel

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.