United KingdomUnited Kingdom

Povinné informace

  • Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Třebíč

2. Důvod a způsob založení

Gymnázium založilo město Třebíč v roce 1871 jako jedno z prvních českých gymnázií v zemi.

Zřizovatelem Gymnázia Třebíč je Kraj Vysočina (na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovení § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001.

Gymnázium Třebíč vykonává činnost střední školy. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.

Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a v § 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační struktura ke stažení zde.

4. Kontaktní spojení

Adresa

Gymnázium Třebíč
Masarykovou nám. 9/116
674 01 Třebíč

Telefonní čísla

Kancelář/spojo­vatelka: +420 568 840 815
Ředitelka školy: +420 568 844 679

Adresa e-podatelny

E-mail:podatelna@gtr.cz
ID datové schránky: 289tyuq

Email školy

gymnazium.trebic@gtr.cz

Adresa internetové stránky

www.gtr.cz

Úřední hodiny

Po – Čt 8.00 – 16.00
Pá 8.00 – 14.00
V době prázdnin Po 9.00 – 13.00

5. Platby lze poukázat na

Číslo účtu: 35–2898440297/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč.

6. IČO

60418435

7. DIČ

CZ60418435

8. Rozpočet

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/41/dokumenty/zaverky

9. Informace

Žádosti o informace

10. Opravné prostředky

Opravné prostředky

11. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k poskytování informací

12. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace

13. Popisy postupů, návody při řešení životních situací

Návody pro řešení situací souvisejících se vzděláváním na střední škole.

14. Předpisy

Nedůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Předpis o ochraně oznamovatelů

Předpis o ochraně oznamovatelů – GTR

Vydané předpisy

Školní řád 2023/2024

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.(2023)

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.