United KingdomUnited Kingdom

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Burešová Alice, RNDr.
buresova.reditelka@gtr.cz
Ch-AJ-Bi

Statutární zástupkyně

Chybová Lenka, Mgr.
chyboval@gtr.cz
AJ-D

Zástupce ředitelky

Tůma Zdeněk, RNDr.
tumaz@gtr.cz
M-F-IVT

Jméno

E-mail

Zkratky

Předměty

Tř. učitel

Zástupce tř. uč.

Funkce

Benda Petr, Mgr. bendap@gtr.cz Be ČJ-VV 8.G Správce sbírky VV, Mentor
Benda Šimon, Bc. bendas@gtr.cz Ba Pedagog volného času
Bernátová Simona, Mgr. bernatovas@gtr.cz Bt ČJ-ZSV 1.A Předseda předmětové komise ČJ, Správce sbírky ZSV
Berounová Zuzana, Mgr. berounovaz@gtr.cz Br M-F 2.A Administrátor webových stránek
Běhalová Ida, PhDr. behalovai@gtr.cz Bh NJ-RJ-Ped 4.C
Blechová Veronika, Bc. blechovav@gtr.cz Bv AJ 4.G
Březinová Hana, Mgr. brezinovah@gtr.cz Bz Bi-ČJ 2.C
Březinová Jana, Mgr. brezinovaj@gtr.cz Bi NJ-D Správce sbírky NJ, RJ
Března Jiří, Mgr. breznaj@gtr.cz Bn M-Z-TV 8.G Správce sbírky Z
Doležalová Hana, Mgr. dolezalovah@gtr.cz Da NJ-ZSV 6.G  Metodik prevence, Mentor
Došková Ludmila, Mgr. doskoval@gtr.cz Do M-F-IVT
Drbálková Eva, Mgr., Ph. D. drbalkovae@gtr.cz Dr Ch 3.B
Drobílek Jan, Mgr. drobilekj@gtr.cz Db AJ 4.B
Dvořák Antonín, Mgr. dvoraka@gtr.cz Dk M-F-IVT 4.G Metodik ICT, Správce sbírky IVT
Goodwin Julian goodwinj@gtr.cz Gj AJ
Havelková Zuzana, Mgr. havelkovaz@gtr.cz Ha AJ-NJ 1.G
Honsová Dagmar, Mgr. honsovad@gtr.cz Ho RJ-ZSV Správce skladu učebnic
Chytková Aneta, Mgr. et Bc. chytkovaa@gtr.cz Ch D 5.G Administrátor sociálních sítí, Projektový manažer
Janatová Kateřina, Mgr. janatovak@gtr.cz Ja Ch-Bi 3.A
Janík Karel, Mgr. janikk@gtr.cz Jn Z-TV 3.A Správce sbírky TV
Ježek Miroslav, Mgr., Ph. D. jezekm@gtr.cz Jz AJ 2.B Správce knihovny
Jindra Pavel, PhDr. jindrap@gtr.cz Jp ČJ-D 1.B Předseda předmětové komise společenských věd, Správce sbírky D
Kopečná Pavla, Mgr., Ph. D. kopecnap@gtr.cz Kp ČJ-AJ 2.G
Kratochvílová Jana, Mgr. kratochvilovaj@gtr.cz Kv F-Ch 3.C
Krausová Hana, Mgr. krausovah@gtr.cz Kr AJ-VV 6.G Předsedkyně předmětové komise AJ
Kroupa Diana, Bc. kroupad@gtr.cz Ko NJ
Laš Marek,  Ing. lasm@gtr.cz Ls M-IVT-TV 2.G Metodik IT
Laštůvková Hana, Mgr. lastuvkovah@gtr.cz La ČJ-HV 3.G Správce sbírky HV
Mahelová Lenka, Mgr. maheloval@gtr.cz Mh ČJ-VV 1.B
Machová Lucie, Mgr. machoval@gtr.cz Mv FJ-ZSV-TV 1.A
Mareček Ondřej, Mgr. mareceko@gtr.cz Mr M-F 4.A
Matyáš Michal, Mgr. matyasm@gtr.cz Mt M-Z-IVT 3.B Metodik IT
Mrózková Eva, Mgr. mrozkovae@gtr.cz Mo AJ-HV 4.C
Murárová Dana, PhDr. murarovad@gtr.cz Mu ČJ-NJ 2.A Předsedkyně předmětové komise cizích jazyků, Správce sbírky ČJ
Pacalová Lenka, Mgr. pacaloval@gtr.cz Pa M-F-IVT 5.G Metodik ICT, Badatelské centrum
Pečta Radek, Mgr. pectar@gtr.cz Pc Bi 7.G Správce sbírky Bi
Pelikánová Šárka, RNDr. pelikanovas@gtr.cz Pn M-Dg-IVT 4.B Předsedkyně předmětové komise M-F-IVT, Správce učitelské knihovny
Peroutková Monika, Mgr. peroutkovam@gtr.cz Pk FJ-Z 3.C Správce sbírky FJ
Prokešová Ludmila, Mgr. prokesoval@gtr.cz Pv M-F 1.G Správce sbírky F, Mentor
Semerád Lukáš, Ing. semeradl@gtr.cz Se IVT
Sladká Alena, Mgr. sladkaa@gtr.cz Sa Školní psycholožka, Výchovná poradkyně
Svoboda David, Bc. svobodad@gtr.cz So D-ZSV 1.C
Svoboda Pavel, RNDr. svobodap@gtr.cz Sb M-Z-TV 7.G Správce sbírky M
Vejmelková Monika, Mgr. vejmelkovam@gtr.cz Ve NJ-AJ 4.A Správce sbírky AJ
Vejmělková Radka, Mgr. vejmelkovar@gtr.cz Vm Bi-TV 2.B Mentor
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. velekv@gtr.cz Vl HV
Vlasáková Kamila, Mgr. vlasakovak@gtr.cz  Vs Bi-TV 3.G Předsedkyně předmětové komise Bi-Ch-Z
Vomela Josef, Mgr. vomelaj@gtr.cz  Vo ČJ-TV 1.C Předseda předmětové komise TV
Zimová Marta, Mgr. zimovam@gtr.cz Zi NJ-ZSV 2.C Kariérový poradce

Nepedagogičtí pracovníci

Sekretářka

Bušková Soňa
buskovas@gtr.cz

Hospodářka

Tesáková Bronislava, Ing.
tesakovab@gtr.cz

Správce budovy

Dvořák Robert

Školník

Burian Jaroslav

Úklidové práce

Machová Edita
Ovčáčková Marie
Špačková Monika
Matoušková Radka

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.