United KingdomUnited Kingdom

Proč studovat na GTR

Výhody všeobecného vzdělání

Stručně

  • Změny na pracovním trhu tě nemohou překvapit.
  • Jsi flexibilní.
  • Umíš se dobře vyjadřovat.
  • Jsi jazykově vybaven.
  • Umíš pracovat v týmu.

Podrobněji

Absolvent všeobecného vzdělání má
  • širší a hlubší teoretické znalosti – matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, jazyky
  • schopnost dávat věci do souvislostí, abstraktnější myšlení, hloubavost, používání symbolického aparátu, bohatší slovní zásobu
  • studijní návyky – schopnost samostatného studia a práce s literaturou
  • větší míru kultivovanosti

V čem jsme jedineční?

A. Prodlužujeme čas pro rozhodnutí o budoucí kariéře

V 1., 2. a 3. ročníku žáci získají základy všech předmětů = delší čas pro rozhodnutí, kterým směrem se dále vzdělávat

B. Diferencujeme výuku podle zájmu a schopností

Ve 3. ročníku – první specializace – 6 hodin ve 3 seminářích podle volby žáka

Anglický jazyk, příprava na FCE, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, technické kreslení, programování, biologie, chemie, zeměpis, zsv, dějepis, tvůrčí psaní, mediální výchova, estetika, grafický design, environmentální výchova.

Ve 4. ročníku – 13 hodin seminářů podle zvolené specializace, snížení povinných hodin na minimum

3 tříhodinové semináře – perfektní příprava na VŠ, 2 dvouhodinové semináře – doplnění hlavní volby

Lahůdky pro technicky zaměřené studenty: vybrané partie z matematiky, technické kreslení, seminář z fyziky, z deskriptivní geometrie, programování.

Pro mediky a farmaceuty: semináře z biologie, chemie, molekulární biologie a genetiky, fyzika pro mediky.

Pro přírodovědce: semináře z biologie, chemie, molekulární biologie a genetiky, seminář z fyziky, seminář ze zeměpisu.

Pro ekonomy: semináře z anglického jazyka ve 4 úrovních, příprava na FCE, semináře z německého, ruského a francouzského jazyka, seminář z matematiky, ze společenských věd, dějiny 20. století.

Pro právníky: seminář společenských věd, dějiny 20. století, dějepis opakovací, semináře z anglického jazyka ve 4 úrovních, příprava na FCE, semináře z německého, ruského a francouzského jazyka.

Psychologie, sociologie, sociální studia: seminář společenských věd a z filozofie, semináře z anglického jazyka ve 4 úrovních, příprava na FCE, semináře z německého, ruského a francouzského jazyka.

Žurnalistika, mediální studia: mediální výchova, tvůrčí psaní, společenské vědy, dějiny 20. století, semináře z anglického jazyka ve 4 úrovních, příprava na FCE, semináře z německého, ruského a francouzského jazyka.

Achitektura, technický design – technické kreslení, semináře z deskriptivní geometrie, konstruktivní geometrie, matematiky.

C. Poskytujeme podporu nadaným studentům

D. Máme nejlepší výsledky MZ v okrese (x. v kraji)

 

Co říkají o studiu na GTR absolventi?

„Zní to možná jako klišé, ale ten všeobecný rozhled, na který jsem i já při studiu na GTR trochu nadával :), je právě to, co mě připravilo na život. Vždycky mě bavila hlavně matematika, fyzika, počítače a zeměpis, takže jsem přemýšlel o technické střední škole. Jenže na ní by se můj rozhled a následné možnosti pokračování ve studiu hodně zúžily a ochudil bych se o spoustu znalostí z různých oborů, ze kterých čerpám dodnes. Nikdy totiž nevíte, kam vás život zanese. Dnes po deseti letech praxe to vnímám ještě intenzivněji. Slovem i písmem musím přepínat mezi několika jazyky a mluvit s ekonomy, filozofy, ekology nebo matematiky. A přesně na takovéto situace mě GTR připravilo naprosto perfektně.“

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


„Studium na Gymnáziu Třebíč mi otevřelo spoustu dveří. Nejenom, že mi dalo všeobecný rozhled a čas si rozmyslet, co dál, umožnilo mi také se dostat na školu do zahraničí a následně začít kariéru v Anglii, což byl vždycky můj sen. Díky dobré reputaci a skvělým profesorům byl pozdější přechod na vysokou školu hračka a i když už uplynulo několik let, na Gymnázium moc ráda vzpomínám. Jako asi každý jsem měla v 9. třídě pochybnosti, jestli dělám správné rozhodnuti, ale teď vím, že i díky Gymnáziu jsem, kde teď jsem. A právě kvůli těmto otevřeným dveřím vím, že to stálo za to!“

Radka Smilková, MSc., PQ Assurance Senior at Ernst &Young Global Limited, Bristol, UK


„Jsem si jistý, že to že jsem studoval Gymnázium Třebíč, mi velice pomohlo při výběru povolání. Tím, že jsem měl až do 18 let otevřenou cestu v podstatě kamkoliv, jsem si mohl vybrat vysokou školu, která byla jak perspektivní, tak pro mě velice zajímavá – ČVUT fakultu biomedicínského inženýrství. Musím říct, že jsem byl zpětně překvapený, na jak vysoké úrovni jsme měli na gymnáziu úroveň angličtiny, což se ukázalo v porovnání s ostatními spolužáky na vysoké škole. Nyní pracuji jako vývojář ve firmě, která vyvíjí a vyrábí přístroje do zdravotnictví (www.btl.cz) a věřím, že bych se na tohle místo nedostal, kdybych neprošel naším gymnáziem.“

Ing. Marek Čermák, BTL Industries, ČR

Co si myslí současní studenti?

Přátelská atmosféra, klidné prostředí a vstřícný osobní přístup vám zajistí studium, na které budete rádi vzpomínat. M. S.


Gymnázium vás naučí abstraktnímu a logickému uvažování. M. S.


Naše škola je tou pravou jak pro ty malé a zvídavé, tak pro studenty, kteří se během čtyř let chtějí kvalitně připravit na vysokou školu. F. D.


Není to tak hrozné, jak se vypráví. Neboj se, zbude ti čas na cokoliv od sportu po společenský život. P. N.


Jako student vám mohu potvrdit, že to za to stojí. Vím, že jsem si před osmi lety vybral dobře. Myslete na svoji budoucnost a udělejte to správné rozhodnutí. J. T.


Sejdou se zde lidé, kteří toho mají hodně společného. A učitelé? Čím víc se blíží maturita, tím vlídnějšími lidmi se stávají a tím větší mají o vás zájem. M. B.


Ani sportovcům se zde nedaří špatně. Prostorná tělocvična spolu se sálem a bohatě vybavenou posilovnou je studentům přístupná bez nejmenších obtíží. K. B.


Sezení v lavici často střídají exkurze, výměnné programy a odborné přednášky, které se těší velkému zájmu studentů i veřejnosti. L. Š.


Asi vás zklamu tím, že práce je opravdu dost. I když se to zdá jako nevýhoda, vezměte v úvahu, že jste poté lépe připraveni nejen na maturitní zkoušku, ale také na vysokou školu. A nebojte se, nemáme tu jen učení. J. S.


Velmi jsem ocenil možnost rozhodnout se o své budoucnosti až o čtyři roky později. O. B.


A že nemáme čas sportovat nebo se věnovat našim koníčkům? S tím bych tedy nesouhlasila. Chodí sem hodně výborných sportovců a vynikající výsledky sklízíme jak v různých olympiádách, tak i ve sportovních soutěžích. N. S.


V rámci projektů navštívíš místa, na která se běžně nedostaneš. M. V.


Gymnázium básníků může těžit ze své minulosti, ale zároveň vyhlíží směrem k budoucnosti. P. N.


Máte největší šanci dostat se na svoji vysněnou vysokou školu. N. S.


Naše gymnázium patří mezi nejlépe hodnocené střední školy, takže pokud jste zvládli přijímací zkoušky, neváhejte. J. S.


Významné osobnosti v oblasti vzdělávání tvrdí, že dnes je výhodnější mít všeobecné vzdělání. Budete mít větší přehled a nebudou vás omezovat měnící se požadavky na pracovním trhu. V. K.


Tady vás naučí, jak se učit, a co víc, studium zde vám pomůže při přípravě na prestižní vysokou školu. O. N.

10 důvodů, proč studovat na Gymnáziu Třebíč

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.