United KingdomUnited Kingdom

Školní psycholožka

Funkci školní psycholožky vykonává Mgr. Alena Sladká

Konzultační hodiny

Út 7:30 – 15:30

St 7:30 – 15:30

Čt 7:30 – 15:30

(stará budova za vrátnicí, kabinet výchovného poradce, dveře č. 35)

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt

Telefon: +420 568 840 815
E-mail: sladkaa@gtr.cz

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když máte osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
 • Když máte potíže při učení.
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit.
 • Když přes intenzivní domácí přípravu nedosahuje očekávaných studijních výsledků.
 • Když máte problém s chováním nebo dodržováním školního řádu.
 • Když se necítíte dobře ve vaší třídě, trápí vás vztahy se spolužáky.
 • Když jste nejistí, trpíte trémou, máte nepřiměřený strach apod.
 • Když máte konflikt s některým z učitelů.
 • Když se ocitnete v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Když máte osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě nebo si potřebujete popovídat s někým nezávislým, nezaujatým.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když u vašeho syna/dcery došlo k výraznému zhoršení prospěchu.
 • Když u vašeho syna/dcery došlo k náhlé změně chování, prožívání.
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou vašeho syna/dcery na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.
 • Když potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů vašeho syna/dcery.
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží vašeho syna/dcery se spolužáky nebo pedagogy.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia vašeho syna/dcery z hlediska rozumových předpokladů, z hlediska specifické poruchy učení apod.

Pedagogové:

 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení.
 • Když potřebujete poradit při zpracovávání individuálního vzdělávacího plánu.
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží ve třídě.
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka.
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.