United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2022/2023 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Do 1. března 2023   zákonný zástupce uchazeče o studium doručí nebo zašle poštou vyplněnou přihlášku do  kanceláře školy.

Forma přijímacích zkoušek v roce 2023

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu budeme zohledňovat i další kritéria – výsledky předchozího vzdělávání a umístění uchazeče v různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč naleznete níže.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy. Přijímací zkoušku může tedy konat dvakrát, na dvou různých středních školách dle přihlášky nebo na téže střední škole v případě podání jedné přihlášky. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při
přijímaní ke střednímu vzdělávání   (Zkouška z českého jazyka formou rozhovoru)

Více na http://prijimacky.cermat.cz

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

 

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté studium 13. 4. 2023 14. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023
osmileté studium 17. 4. 2023 18. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč.

Osmileté studium

Čtyřleté studium

 

Přípravné kurzy

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky.

Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 15. a 22. března 2023 (pro oba obory studia) a není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

 

Základní kroky přijímacího řízení – pro oba obory ke stažení ZDE.

 

 

 

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.