United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

Nabídka studijních oborů, počet tříd a uchazečů pro školní rok 2024/2025

pro žáky studijní obor délka studia kód oboru počet tříd počet žáků
z 5. tříd Gymnázium 8 let 79-41-K/81 1 30
z 9. tříd Gymnázium 4 roky 79-41-K/41 3 90

 

Termíny přijímacích zkoušek

  datum pro žáky zkoušky
1. termín 12. 4. 2024 z 9. tříd matematika a český jazyk
16. 4. 2024 z 5. tříd matematika a český jazyk
2. termín 15. 4. 2024 z 9. tříd matematika a český jazyk
17. 4. 2024 z 5. tříd matematika a český jazyk

 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro všechny obory

 • 1. termín – 29. 4. 2024
 • 2. termín – 30. 4. 2024

 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

1.–20. února 2024

 

Nový způsob podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – nejčastěji Mobilní klíč, eGovernmentu

Bankovní identita, případně další způsoby dle Národní identitní autority).
Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz .

 • podáním výpisu vytištěného z online systému
 • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024.

Velmi podrobné informace o způsobu podání přihlášek a dalším průběhu přijímacího řízení najdete na: www.prihlaskynastredni.cz .

 

Určení priority jednotlivých škol

 • Na první místo v přihlášce uvedete Vámi nejvíce preferovaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 

POZOR!

Určení priority je velmi důležité. Pro 1. kolo přijímacího řízení jej nelze měnit!

Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijati, ale změnili jste prioritu, jediná možnost je vzdát se přijetí, a pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ni budete přijati.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

 

Forma přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu budeme zohledňovat i další kritéria – výsledky předchozího vzdělávání a umístění uchazeče v různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč budou zveřejněna do 31. 1. 2024.

 

Přípravné kurzy

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky.

Termíny přípravných kurzů pro uchazeče o 8leté studium jsou stanoveny na:

 1. 2., 21. 2., 13. 3. a 20. 3 2024  (15:00 – 16:30)

Termíny přípravných kurzů pro uchazeče o 4leté studium jsou stanoveny na:

 1. 3. a 20. 3 2024   (15:00 – 16:30)

 

Není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

 

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč.

Čtyřleté studium na Gymnáziu Třebíč_2024

Osmileté studium na Gymnáziu Třebíč 2024

 

Harmonogram přijímacího řízení 

Harmonogram přijímacího řízení_2024

 

 

 

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.