United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Aktuální situace v přijímacím řízení: ZDE

Nový zákon 135/2020 Sb. o přijímacím řízení: ZDE

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč – 4leté studium: ZDE

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč – 8leté studium :ZDE

Pravidla pro zabezpečení ochrany zdraví během přijímacích zkoušek :ZDE

Čestné prohlášení:ZDE

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2020

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška), která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 11. 2018.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, a umístění na různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč naleznete níže. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %.

Více na https://prijimacky.cermat.cz

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

 

studijní obor 1. termín 2. termín náhradní termín
čtyřleté studium 8. 6. 2020 23. 6. 2020
osmileté studium 9. 6. 2020 23. 6. 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Čtyřleté studium: ZDE

Osmileté studium: ZDE

 

Přijatí uchazeči
Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na
odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 15. 6.
2020).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této
skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

Uchazeči, kteří chtějí podat žádost o vydání nového rozhodnutí
V případě uchazečů, kteří nebyli označeni jako PŘIJAT, pokračuje přijímací řízení.
Doporučujeme podat žádost o vydání nového rozhodnutí, lhůta je jen 3 pracovní dny po
obdržení rozhodnutí. Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v pondělí 15. 6.
2020 od 16:00 do 18:00 a v úterý 16. 6. 2020 od 14:00 do 18:00.

Všichni uchazeči
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete
využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci
přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v pondělí 15. 6. 2020 od 16:00 do
18:00 a v úterý 16. 6. 2020 od 14:00 do 18:00 v kanceláři školy. V souladu s § 38 správního
řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo
jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz
totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.