United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2020

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška), která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 11. 2018.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, a umístění na různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč naleznete níže. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Více na https://prijimacky.cermat.cz

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

 

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté studium 14. 4. 2020 15. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020
osmileté studium 16. 4. 2020 17. 4. 2020 13. 5. 2020 14. 5. 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Přípravné kurzy

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky.

Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 18. a 25. března 2020 (pro oba obory studia) a není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

 

Podrobné informace můžete obdržet na schůzce vedení školy s rodiči uchazečů o studium dne 15. ledna 2020 v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Třebíč.

  • v 15:30 pro rodiče uchazečů o 8leté studium
  • v 16:30 pro rodiče uchazečů o 4leté studium

 

Informace ze Dne otevřených dveří, ze schůzky s rodiči:

Přijímačky 8leté studium

Přijímačky 4leté studium

 

 

Základní kroky přijímacího řízení – pro oba obory ke stažení ZDE.

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.