United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2018/2019 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2019

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška), která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, a umístění na různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč naleznete níže. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Více na https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

 

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté studium 12. 4. 2019 15. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019
osmileté studium 16. 4. 2019 17. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč.

Osmileté studium

Čtyřleté studium

 

Přípravné kurzy

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky.

Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 20. a 27. března 2019 (pro oba obory studia) a není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

 

Podrobné informace můžete obdržet na schůzce vedení školy s rodiči uchazečů o studium dne 30. ledna 2019 v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Třebíč.

  • v 15:30 pro rodiče uchazečů o 8leté studium
  • v 16:30 pro rodiče uchazečů o 4leté studium

 

Informace ze Dne otevřených dveří, ze schůzky s rodiči:

Přijímačky 4leté studium

Přijímačky 8leté studium

 

Základní kroky přijímacího řízení – pro oba obory ke stažení ZDE.

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v pondělí 29. 4. 2019 a v úterý 30. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v učebně č. 22 (vedle ředitelny školy). V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

Přijatí uchazeči

Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 28. 4. 2019).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

 

Uchazeči, kteří chtějí podat odvolání

V případě uchazečů, kteří nebyli označeni jako PŘIJAT, pokračuje přijímací řízení. Doporučujeme podat odvolání, lhůta je jen 3 pracovní dny po obdržení rozhodnutí. Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v pondělí 29. 4. 2019 a v úterý 30. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý obor ZDE

Výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor ZDE

Rozdělení studentů do tříd ZDE

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.