United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Aktuální situace v přijímacím řízení: ZDE

Nový zákon 135/2020 Sb. o přijímacím řízení: ZDE

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč – 4leté studium: ZDE

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč – 8leté studium :ZDE

Pravidla pro zabezpečení ochrany zdraví během přijímacích zkoušek :ZDE

Čestné prohlášení:ZDE

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2020

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška), která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 11. 2018.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, a umístění na různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč naleznete níže. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %.

Více na https://prijimacky.cermat.cz

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

 

studijní obor 1. termín 2. termín náhradní termín
čtyřleté studium 8. 6. 2020 23. 6. 2020
osmileté studium 9. 6. 2020 23. 6. 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

 

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.