United KingdomUnited Kingdom

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu třídu osmiletého oboru
studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý oborZDE

Výsledky přijímacího řízení pro osmiletý oborZDE

Pravidla pro testování uchazečů o střední vzdělání v roce 2021 ZDE

Organizační a hygienická pravidla přijímacích zkoušek na Gymnáziu Třebíč ve školním roce 2020/2021 ZDE

Opaření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 7. 5. 2021 – ZDE

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2021
Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s
maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a
literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí
uchazeče ke studiu budeme zohledňovat i další kritéria – výsledky předchozího vzdělávání
a umístění na různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na
Gymnáziu Třebíč naleznete níže.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat
přihlášku ke studiu až na dvě střední školy. Přijímací zkoušku může tedy konat dvakrát, na
dvou různých středních školách dle přihlášky nebo na téže střední škole v případě podání
jedné přihlášky. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z
prvního či druhého termínu příslušného testu.

Více na http://prijimacky.cermat.cz

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto:

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté studium 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
osmileté studium4 5. 5. 2021 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

 

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč.
Osmileté studium
Čtyřleté studium

Přípravné kurzy
V případě příznivé epidemické situace nabízíme žákům základních škol, kteří podají přihlášku
ke studiu na naší škole, možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a
matematiky.
Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 17. a 24. března 2021 (pro oba obory studia) a
není nutné se předem přihlásit. Bližší informace naleznete na www.gtr.cz .

Informace z online Dne otevřených dveří, ze schůzky s rodiči pro osmileté studium a čtyřleté studium.
Základní kroky přijímacího řízení – pro oba obory ke stažení ZDE.

 

 

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.