United KingdomUnited Kingdom

Profil absolventa

Náš absolvent je všeobecné vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole u nás i v zahraničí podle svého osobního zájmu a zaměření.

Kvalitně a efektivně pracuje s informacemi; posuzuje jejich kvalitu a věrohodnost, systematizuje a účelně je využívá jak v učebním procesu, tak v praktickém životě.

Je schopen myslet tvořivě, uvažovat kriticky a pracovat samostatně i v kolektivu.

Umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam celoživotního vzdělávání.

Umí samostatně a kreativně používat moderní informační technologie.

Je zdravě sebevědomý a je schopen nést odpovědnost za důsledky svého jednání.

Je schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

Ctí morální i právní normy a dodržováním pravidel přispívá ke kultivaci občanské společnosti.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.