United KingdomUnited Kingdom

Přijímací zkoušky 2020/2021 organizační a hygienická pravidla

Organizační a hygienická pravidla přijímacích zkoušek na Gymnáziu Třebíč ve školním roce 2020/2021

Pravidla pro zabezpečení ochrany zdraví žáků a pedagogů účastnících se přijímacích zkoušek vycházejí z pokynů
MŠMT vydaných dne 7. 4. 2021 pod názvem „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších
odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií
2020/2021“.  Více informací ZDE

Pravidla pro testování uchazečů o střední vzdělání v roce 2021
Pravidla pro testování se řídí dodatkem opatření obecné povahy s č. j.: MŠMT 4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021
a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021

Více informací ZDE

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.