United KingdomUnited Kingdom

Šablony I OP JAK

 

Šablony III GTR

Číslo programu:              02

Název programu:            Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:                       02_22_003

Název výzvy:                    Šablony pro SŠ a VOŠ I

Termín:                              1. 12. 2022 – 30. 06. 2025

 

Cíl projektu:

  • Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
  • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost vzdělávání a jejich relevantnost pro trh práce, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností.

 

Zaměření projektových aktivit

 Personální podpora

1.III/3  Školní psycholog SŠ

1.III/5  Kariérový poradce SŠ

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

 Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

 Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností

1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Očekávané výsledky projektu

  • Pedagogičtí pracovníci s novými kompetencemi
  • Personální podpora školy
  • Žáci s novými kompetencemi

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.