United KingdomUnited Kingdom

Aktuální projekty

3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách

Kód projekt                                      TL03000425

Období řešení                                  6/2020 – 5/2023

Řešitel projektu                               Pedagogická fakulta MUNI

Spolupracující organizace:           Y Soft Corporation, a.s.

 

Gymnázium Třebíč je externím aplikačním garantem pro ověření zavádění 3D tisku do výuky.

Cílem projektu je využití potenciálu 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a dále pak ke zvýšení úrovně edukace učitelů a žáků v této oblasti za účelem zvýšení jejich pedagogických a didaktických kompetencí. 3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který není v současné době využit primárně z důvodu absence dostupných kvalitních metodických materiálů. Záměrem projektu je vytvoření metodiky, jak uplatnit 3D tisk na školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. Řešitel projektu chce ukázat možnosti technologie na konkrétních vybraných oblastech tím, že vytvoří nové didaktické pomůcky – „od učitelů pro učitele“, kvalitní obecně použitelný obsah k technologii 3D tisku s primárním zaměřením pro podporu výuky, který bude mít garantovanou edukativní přidanou hodnotu.

Na naší škole ověřujeme nové didaktické pomůcky, které umožní využít 3D tisk přímo ve výuce různých předmětů – fyzika, matematika, zeměpis, chemie, biologie.

 

Šablony III GTR

Číslo programu:              02

Název programu:            Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:                       02_22_003

Název výzvy:                    Šablony pro SŠ a VOŠ I

Termín:                              1. 12. 2022 – 30. 06. 2025

 

Cíl projektu:

  • Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
  • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost vzdělávání a jejich relevantnost pro trh práce, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností.

 

Zaměření projektových aktivit

 Personální podpora

1.III/3  Školní psycholog SŠ

1.III/5  Kariérový poradce SŠ

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

 Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

 Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností

1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Očekávané výsledky projektu

  • Pedagogičtí pracovníci s novými kompetencemi
  • Personální podpora školy
  • Žáci s novými kompetencemi

P-TECH

Výukový model P-TECH 9-14 je iniciativa vytvořená společností IBM, která připravuje mladé lidi na akademické, technické a profesní dovednosti potřebné pro práci v 21. století a další vzdělávání.

Skutečnou inovací modelu P-TECH je jeho komplexní zaměření na kariéru. Zástupci průmyslu jsou nedílnými partnery při rozvoji P-TECH škol. Jejich zapojení pomáhá studentům pochopit, jak jsou propojeny jejich práce v kurzu, zkušenosti v terénu a očekávání „reálného světa“ na pracovišti. Tato spojení slouží jako motivátor a podpůrný mechanismus, který vede k většímu úspěchu studentů.

Cíl projektu

Propojit firmy se školami tak, aby studenti pochopili, jak funguje reálný svět na pracovišti, jaké dovednosti jim pomohou se uplatnit. V našem případě firmy I&C Energo a MANN+HUMMEL Service s.r.o., spolupracují se zaměstnanci školy a ostatními stranami s cílem vytvořit ucelený plán osnov kurzů a identifikují kvalitní projekty a učební témata, které mohou být začleněny do školního programu P-Tech.

Studenti získají akademické a profesní dovednosti potřebné k tomu, aby buď pokračovali ve vzdělávání na dalším stupni, nebo se zapojili do kariérního postupu v oblasti IT, zdravotnictví, pokročilé výroby a dalších konkurenčních oborů.

Zaměření projektových aktivit

Výuka je založená na projektech a zaměřuje se na problémy reálného světa a učí studenty, jak spolupracovat a řešit problémy. Studenti se učí, jak budovat konsensus a kompromisy, když vyvolávají nápady a zpětnou vazbu.

Studenti se účastní řady aktivit na pracovišti, včetně mentoringu, návštěv na pracovišti a placených stáží.

Témata: umělá inteligence, strojové učení chatbots, kybernetická bezpečnost, IoT, blockchain

Na škole probíhá v období leden–srpen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

  1. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 


Školní rok 2021/2022

https://youtu.be/Ude5pDnWEVk

https://youtu.be/10Q98JlEv5o

https://youtu.be/nVGyG_Jf24U

https://youtu.be/2mS7Iraszxo

https://youtu.be/bUk_2755G8

https://youtu.be/Ocbjc74bfe4

https://youtu.be/MVCkVl61mE

https://youtu.be/4a5FT74Tc3w

https://youtu.be/NCvTJqTPBfA

https://youtu.be/OEuYtPDS7j4

https://youtu.be/JCFLV3oGoj8

 

https://youtu.be/Vp4B9gp-jD0

https://youtu.be/hv9O5sTZnoA

https://youtu.be/hS0r20SycWU

https://youtu.be/iF3ulN3G9j8

https://youtu.be/QHb2k9Xbq50

https://youtu.be/kpLPC7c6nk4

https://youtu.be/5IlDxey4dbE

https://youtu.be/WORydbIhZlw

https://youtu.be/YQqrC-Y4x1Y

https://youtu.be/RLIz-IU8KPk

https://youtu.be/UpXKf-Ml7FI

http://youtu.be/5OgwukansR8

https://youtu.be/sgx2HnUQs1I

https://youtu.be/bMGzJMrdIzY

https://youtu.be/dJMZoWtrois

https://youtu.be/tVuhu_V2nMI

https://youtu.be/ki20H8fHb3ch

https://youtu.be/J4PzEGiO154

https://youtu.be/fjy_FTksp4U

https://youtu.be/AipjwPK8g_w

https://youtu.be/urk9htjMS3I

https://youtu.be/YOOfKo7f0yU

https://youtu.be/_ZKfRoU0SRI

https://youtu.be/fuZH3YrZrIE

https://youtu.be/TveVanX86fI

https://youtu.be/JwxVy6kQD74

https://youtu.be/pxBew5EAGGo

https://youtu.be/4bOUba_MSYk

https://youtu.be/JZaAH5PAC2g

https://youtu.be/2W6yDB7Awsk

https://youtu.be/qVyluxgglLM

https://youtu.be/8h9XEqKtSXw

https://youtu.be/V4upIeSvmr4

https://youtu.be/hifuUYcIz6M

https://youtu.be/Jc6gSW0cnTM

https://youtu.be/NNvFozNPt7k

https://youtu.be/9xQ1eUjVR4A

https://youtu.be/iUhNMUxhWAg

https://youtu.be/5PrDbUkmSdE

https://youtu.be/ouRQxOhWfnU

https://youtu.be/dRugy0aP19w

https://youtu.be/Ej_BCym_v4o

https://youtu.be/_EkB5Fp40nU

https://youtu.be/ZGv4Y_6UI48

https://youtu.be/8bZvByJFsjs

https://youtu.be/lobDG_0nObA

https://youtu.be/HxN3w3bsIuE

https://youtu.be/8_n94XqyQb0

https://youtu.be/jGSXUsZ5lkM

https://youtu.be/BStmRDYClF8

https://youtu.be/tPKq5-Cax00

https://youtu.be/tGXmexxNFic

https://youtu.be/BbErhl2h5BQ

https://youtu.be/sHVdkmz_F28

https://youtu.be/qjyjD7Sq2vg

https://youtu.be/oiEVpDinJdY

https://youtu.be/KqpB6DJpBm8

https://youtu.be/M1hUrStF9NU

https://youtu.be/OzGLPo21A2w

https://youtu.be/Eht2BXVa4UQ

https://youtu.be/nYAHuMqZ7Nk

https://youtu.be/FtA8AixRMcM

https://youtu.be/-Hb2Log0f3c

https://youtu.be/4H3AwhRDzmI

https://youtu.be/vy7nh1bqCKU

https://youtu.be/HwMFyltd1Rc

https://youtu.be/yQBR7UuuuaE

https://youtu.be/1cAZORXX_pA

https://youtu.be/IgVzfUSfPx0

https://youtu.be/fWY-RbaWb9U

https://youtu.be/CX01kscYnWE

https://youtu.be/I1gALnWf4-8

https://youtu.be/fkfmwMg6aoE

https://youtu.be/dEj8UsKwwrI

https://youtu.be/C1–Ikguv4U

https://youtu.be/SILN00WJZCA

https://youtu.be/sUbY5wK_KfQ

https://youtu.be/_jbgOAwe0co

https://youtu.be/4ak0XTL4uSs

https://youtu.be/YGnnkMXBeJE

https://youtu.be/q3X_VWTp7JY

https://youtu.be/zdzJXDp2lKo

https://youtu.be/Z6gJV9uUPqk

https://youtu.be/G3eMFE81pB0

https://youtu.be/Q1jpy4HARKM

https://youtu.be/Ht3tAykvths

https://youtu.be/WmNhP2R6ZZk

https://youtu.be/pDM_wZrT9WE

https://youtu.be/XDQvP5OI9iw

https://youtu.be/O_eEV8u39Fc

 

Školní rok 2022/2023

https://youtu.be/iBsXwGEHZiw 

https://youtu.be/e6wVfRqZ2W8 

https://youtu.be/TqZ52YQlLGo 

https://youtu.be/H6DkDJoBjMY 

https://youtu.be/i4MHk9XYv38 

https://youtu.be/z6pzDX2VXe4 

https://youtu.be/RzLCnyzmSY8 

https://youtu.be/SbsWKlv8UvI 

https://youtu.be/N9shnVUlBmI 

https://youtu.be/e0f9XINUhtM 

https://youtu.be/1LJG2wWIxQQ 

https://youtu.be/jP4AGyCnvbM 

https://youtu.be/WNjBodgaces 

https://youtu.be/s3pmMNU4XZY 

https://youtu.be/0s8gVOemkZU 

https://youtu.be/jGbY0XPOqrQ 

https://youtu.be/cSGyG_RvvZk 

https://youtu.be/w_u464FBhVY 

https://youtu.be/CkaVdDmj5Og 

https://youtu.be/PSxvbFCnVT4 

https://youtu.be/C4cOS8ESJjw 

https://youtu.be/sp6YpojxON8 

https://youtu.be/-RQPVpbnbI8 

https://youtu.be/aCzia2Pza_s 

https://youtu.be/Dt9OiBzVioI 

https://youtu.be/glb-pG8jrlg 

https://youtu.be/SnxLA2hzgrs 

https://youtu.be/rfXHmU0x6V8 

https://youtu.be/G6T7p-mSqZI 

https://youtu.be/0Qdm9IekU78 

https://youtu.be/PQ8NX5SGzNs 

https://youtu.be/HyHyiiEegQQ 

https://youtu.be/cT3xJTtGjEA 

https://youtu.be/yNsHWV5Ckyw 

https://youtu.be/uHmzy6Ce7DE 

https://youtu.be/VIJQSOXvJTw 

https://youtu.be/4FoyB9uqzNk 

https://youtu.be/N4WBRbnnJ-g 

https://youtu.be/qH3o0OtF9F0 

https://youtu.be/X7eur2z0XIo 

https://youtu.be/8K7hB7v371k 

https://youtu.be/D-F8j0RR2dI 

https://youtu.be/C61ONRQ_AGc 

https://youtu.be/tPMBzEgi2OU 

https://youtu.be/riZucGrwptM 

https://youtu.be/vURsh3hSklw 

https://youtu.be/hPHQjJ8Q8Jg 

https://youtu.be/9YKxK3SblGg 

https://youtu.be/hl5LhuyISs8 

https://youtu.be/-czvMVFPTWU 

https://youtu.be/TY0TVOBGYaw 

https://youtu.be/bzyv__C4ij0 

https://youtu.be/8uE_q1dKja0 

https://youtu.be/1gA2Slqr0oM 

https://youtu.be/9YSifquI4VE 

https://youtu.be/C36MKKFaBh4 

https://youtu.be/aDxXwZAY5qs 

https://youtu.be/P2hCO7V3C_o 

https://youtu.be/CjeAPQOM9nc 

https://youtu.be/TN1ztXxG4nI 

https://youtu.be/400HEGuXOec 

https://youtu.be/m9VPP0JlH5w 

https://youtu.be/T6hzvXfDLM0 

https://youtu.be/b39b7RVVQ6s 

https://youtu.be/qLVvfsESeKo 

https://youtu.be/wxzcf9SHbYY 

https://youtu.be/lK3Ty6hdWoA 

https://youtu.be/UNiJM0tKhQk 

https://youtu.be/ZMfjQ-wM0pQ 

https://youtu.be/nRIigQEw-kg 

https://youtu.be/itHqX7QjR44 

https://youtu.be/AUPJQWwBp8Y 

https://youtu.be/_e0BLQTHn4E 

https://youtu.be/iH2QxMY6rlI 

https://youtu.be/4c26HdVz4wI 

https://youtu.be/PDxDGlt3pHw 

https://youtu.be/YQ9YukDD3BY 

https://youtu.be/uqud695NdHc 

https://youtu.be/CMBV033yvJ4 

https://youtu.be/opwchlwUPgA 

 

Školní rok 2023/2024

https://youtu.be/usOSbYosIQ8 

https://youtu.be/zEiY6pI-ZCo 

https://youtu.be/RPbhroQ1LuA 

https://youtu.be/nQQWs8DuvI8 

https://youtu.be/g9SYsX53hck 

https://youtu.be/3-zrfd17l_c 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.