United KingdomUnited Kingdom

Šablony II – Gymnázium Třebíč

Název projektu:             Šablony II – Gymnázium Třebíč

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016843

Zahájení projektu:          1. 2. 2020

Ukončení projektu:        31. 1. 2022

 

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ a) 64 hodin/64 týdnů;

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci Gymnázia Třebíč

 

Cílem projektu je:

 • poskytnutí personální podpory školního psychologa a kariérového poradce,
 • podpořit osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí,
 • prohloubit znalosti pedagogických pracovníků a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL,
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe,
 • podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů,
 • podpořit působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a snížit obavy pedagogů z práce s digitálními technologiemi,
 • rozvoj kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT,
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím volnočasové aktivity,
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování,
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.