United KingdomUnited Kingdom

Besedy

Beseda s Jakubem Kazdou


Ondřej Mandula – vědec, horolezec, cestovatel

Zme byli na přednášce a viděli zme tutoho Ondru. Von ti je to kuk šikovnej, ale mluvit neuměl, úplnej antisociál to byl, nevoholenej. Tož votázky padaly jak z kulometu a von ti vyprávěl, kde fšude byl, na co tam vylez, co tam viděl, co vykoumal nového a jak si žije.

Celkem pán. 10/10, pokecal bych si s vědcem zas.

Vývoj mikroskopovacích technik pro biologický výzkum, horolezectví, cestování. Nejen tím se zabývá Ondřej Mandula, bývalý student našeho gymnázia, který na počátku února besedoval se studenty.

Mnoho dotazů se týkalo studia, práce a pobytu v britském Edinburghu. Studenty ale také zajímal jeho život ve Francii ve městě Grenoble, kde v současné době žije a pracuje. Ondřejova manželka je totiž Francouzska, a tak nesměla chybět otázka, jakým jazykem Ondřej doma i v práci komunikuje. Základy angličtiny i francouzštiny získané na gymnáziu se v začátcích určitě hodily.

Velký zájem probudila také již první zmínka o roční cestě po světě, která vedla přes Českou republiku na Balkán, do Íránu, Pákistánu a končila v Číně. Díky otevřenosti Ondřeje k jakémukoliv tématu se studenti nebáli zeptat i na způsob cestování, hledání „střechy nad hlavou“, na vztah místních obyvatel k turistům apod.

Zajímavé bylo také poslouchat přímo od horolezce, který se pokusil o prvovýstup na stěnu hory Gesherbrum I v Pákistánu, o podmínkách a způsobech výstupu, o tom, jak horolezci před výstupem analyzují situaci a podmínky k lezení.

Nakonec přišla řeč na výzkum mikroskopovacích technik, o kterých (tedy o pomůckách k nim určeným) sepsal i svoji diplomovou práci. Součástí povídání bylo i Ondřejovo současné zaměření v institutu CEA, kde působí. Svoji vědeckou práci nám s mistrnou srozumitelností vysvětlil.

Za besedu bychom touto cestou rádi poděkovali. Těšíme se na další příležitosti setkat se s lidmi alespoň z poloviny tak zajímavými, jako je Ondřej Mandula.

Kateřina Drápelová, Petr Scheubrein


Beseda s Ondřejem Mandulou


Beseda s Rudolfem Píšou


Beseda s Pavlem Bárem

Ve středu 9. 3. 2016 navštívil Gymnázium Třebíč Pavel Bár, jenž je úspěšným dramaturgem, muzikálovým historikem, libretistou a učitelem na DAMU.

Na našem gymnáziu studoval v letech 1998–2002. Sám sebe sice zhodnotil jako průměrného a nijak nevyčnívajícího studenta, po dobu svého působení na gymnáziu byl ale grafikem našeho školního časopisu Zvonek, který se zdárně daří vydávat dodnes. Po maturitě odešel na Univerzitu Karlovu v Praze, kde studoval politologii a divadelní vědu. V té době začal také přispívat do odborných periodik i běžných časopisů jako je Instinkt, Vlasta, Hudební rozhledy nebo Deník. Jeho články se objevují také v publikacích jako je sborník Generace a kontinuita, Sláva a bída herectví, 100 let Divadla Rokoko. Sám je autorem knihy Od operety k muzikálu.

Úspěchem se stal muzikál Fantom Londýna, jehož libreto napsal společně s Lumírem Olšovským a Michaelem Prostějovským. Tento muzikál byl na Mezinárodním muzikálovém festivalu v Jižní Koreji ohodnocen cenami za nejlepší herečku ve vedlejší roli, cenou za nejlepšího herce v hlavní roli a cenou Grand Prix za nejlepší muzikál. Sám se o tomto úspěchu s nadsázkou vyjádřil následovně: „Nemusel jsem za cestu do Jižní Koreje platit a ještě jsem si odsud dovezl krásnou odměnu v podobě tří cen pro náš muzikál.“

Jakub Šindelář 2. B


Beseda s Josefem Dvořáčkem

V pondělí 29. února 2016 přivítali studenti třebíčského gymnázia pana Josefa Dvořáčka, velvyslaneckého radu v Kanadě, který v letech 1980 až 1983 studoval zde na gymnáziu. Po maturitě na gymnáziu v Jevíčku odešel na univerzitu do Kyjeva a po jejím absolvování nastoupil na ministerstvo zahraničí. Většinu času pak pracoval na ambasádách především v USA, v současné době je na českém velvyslanectví v kanadské Ottawě.

Pan velvyslanecký rada mluvil o domácí a zahraniční politice Kanady, o jazykových zvláštnostech země i o vztahu Kanaďanů k imigraci. Posluchači se od něj dozvěděli nejen řadu zeměpisných zajímavostí, ale i postřehy ze života obyčejných obyvatel tohoto velkého státu. Část besedy byla věnována také obchodní spolupráci České republiky s Kanadou a příležitostem českých podnikatelů.

Na závěr Josef Dvořáček odpověděl na dotazy studentů i učitelů, rozdal tradiční kanadské bonbóny a popřál všem hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.

Jakub Šindelář


Beseda s RNDr. Jaroslavem Burianem, Ph.D.

Ve středu 16. prosince 2015 proběhla na Gymnáziu Třebíč již třetí ze série besed s úspěšnými absolventy školy. Na besedu přijal pozvání Jaroslav Burian, absolvent z roku 2002, který studenty poutavým způsobem seznámil se svou dosavadní kariérou a zkušenostmi. Především zájemce informoval o možnostech studia geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde on sám absolvoval v roce 2007, poté získal doktorát z geoinformatiky a kartografie na Karlově Univerzitě v Praze.

Jaroslav Burian již osm let působí jako vědec a učitel na UP v Olomouci na Katedře geoinformatiky, napsal několik odborných knih a řadu vědeckých článků, absolvoval též několik pedagogických stáží na předních světových univerzitách (např. University College London ve Velké Británii, Berkeley v USA, Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu v Norsku). Od roku 2006 podniká a v roce 2015 založil vlastní firmu Urban Planner. Ve volném čase se věnuje především hře na kytaru a horolezectví (zlezl např. Matterhorn či Ortler).

Zájemci o geoinformatiku, zajímavé aplikace, popř. více informací o Jaroslavu Burianovi, navštivte prosím: www.buracek.net/gtr.php

Lenka Chybová


Beseda s Mgr. Františkem Bublanem


Beseda se Štěpánem Dvořákem

Ve středu 25. října 2017 proběhla na Gymnáziu Třebíč beseda s bývalým studentem Štěpánem Dvořákem.


Beseda s Bohumilem Vostalem

Z Třebíče až k Buckinghamu

Svoboda slova, zahraniční média, aktuální kauzy, odkaz Třebíče i vlastní zkušenosti. Přesně tato témata zazněla z úst třebíčského rodáka Bohumila Vostala při besedě na Gymnáziu Třebíč se zájemci. Bohumil Vostal, absolvent zmíněného gymnázia a nyní zahraniční reportér ČT ve Velké Británii, se sešel se studenty v pondělí 7. května, kromě ukázky vlastních reportáží a zkušeností nechyběly samozřejmě otázky z publika, ať už se týkaly Evropské unie, představitelů České republiky či porovnání života v Bruselu, v bývalém Vostalově působišti, s životem v Londýně.

Host gymnázia zavzpomínal také na svá studijní léta, na svůj život v Třebíči a poukázal také na světovost tohoto města. Vostal nám také představil třebíčského rodáka Ladislava Nováka, který strávil celý život ve svém rodném městě, a i přesto se stal světoznámým. Určitá motivace pro studenty od absolventa stejné školy.

,,Beseda se mi líbila. Každý jsme se mohli pana Vostala na něco zeptat a dozvědět se něco o jeho životě a práci, navíc je to náš předchůdce v těchto školních lavicích,‘‘ nechal se slyšet jeden z účastníků besedy Matěj Petráněk.

Petr Herbrych

Beseda s MUDr. Vítem Kaňkovským

V rámci pátečního projektového dne se uskutečnila beseda s panem MUDr. Vítem Kaňkovským, poslancem Parlamentu České republiky, místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku. Pan poslanec pohovořil o kvalitě zdraví obyvatel v České republice a následně proběhla beseda se studenty.


Panelová diskuse o EU

„Jak to vidíš Ty, co pro Tebe znamená Evropa?“ Už na konci dubna se několik studentů s pomocí vyučujících společenských věd domluvilo na tématech, týkajících se Evropy. Široká nabídka se ale musela zúžit jen na pár z nich. Konkrétně přijetí eura ČR do roku 2020, členství Turecka v EU, řešení migrační krize, článek 50 Lisabonské smlouvy, společná evropská armáda nebo klesající důvěra k EU.

Poté 11. května proběhla v tělocvičně školy panelová diskuse pod záštitou Jaromíra Štětiny s paní Magdou Vášáryovou, Janou Spekhorstovou a Lenkou Benešovou. Studenti naše milé hosty ohromně překvapili. Dokázali přijít na skvělé argumenty, obhájit své názory a celkově svůj pohled na situaci ve světě. Všichni si moc dobře uvědomili, že jsme nová generace, která se musí zajímat o problémy ve společnosti. Protože to jednou budeme my, kdo bude v této společnosti žít a utvářet si ji k obrazu svému.

Diskuse bude pokračovat 22. května v Poslanecké sněmovně ČR s Jaromírem Štětinou a s Ninou Novákovou. Doufám, že laťka, která námi byla nastavená a troufnu si říct, že je vysoko, bude diskusními příspěvky opět překonána.

Michaela Olivová, 1. A


Poslankyně Nina Nováková diskutovala se studenty o školství

S poslankyní Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Ninou Novákovou se setkali studenti naší školy 15. června 2016. Zajímavostí je, že TOP 09, jejíž členkou je Nina Nováková od roku 2009, je jejím prvním politickým působištěm, což v dnešní politice není obvyklé.

Všem účastníkům besedy dokázala, že i politici, které společnost často odsuzuje, mohou mít neovlivněné názory a dokážou „stát nohama na zemi“. K tomuto tématu se rozvinula zajímavá diskuze, do které se studenti s chutí zapojili. Nina Nováková sama přišla s myšlenkou, že politici by na nejvyšší scéně neměli být příliš dlouho, protože poté ztrácí reálný pohled na život běžných lidí.

Ovšem větší část besedy se týkala školství. Svými názory nás poslankyně donutila zamyslet se nad možnostmi, jak bychom sami mohli přispět ke zlepšení v této oblasti, právě nás se škola bezprostředně týká. A protože i Nina Nováková učí na jednom z pražských gymnázií, obohatila nás i přítomné členy pedagogického sboru o zajímavé poznatky a zkušenosti.

Eliška Machátová, Matyáš Michálek, 3.G


Magda Vášáryová mluvila se studenty o herectví i politice

S Magdou Vášáryovou, velmi vzácným a vzdělaným hostem, se setkali naši studenti ve středu 11. května 2016. Tato známá herečka, spisovatelka, politička, aktivistka a socioložka vyprávěla o celé své kariéře ve sférách uměleckých i politických.

„S každou historkou nám také předávala různé životní postřehy a rady. Zdůrazňovala například, abychom si vážili všeho, co nám nabízí dnešní svobodný svět. Mluvila o tom, že máme číst, tvořit, hrát divadlo, protože umění nám pomáhá získávat takt a vkus. Velice nás zaujala citová, a přesto objektivní stránka jejího projevu. I vážné a nepříjemné události dokázala popsat s neskonalou lehkostí, nadsázkou a humorem. Nejvíce nám utkvěly v paměti historky z doby, kdy působila ve Vídni jako československá velvyslankyně,“ shrnují své zážitky studenti ze třídy 3. G.

Miloš Hrůza, Matyáš Michálek


Návštěva europoslankyně paní Martiny Dlabajové

Ve čtvrtek 3. března 2016 proběhlo na naší škole setkání Studentského parlamentu Gymnázia Třebíč s paní Martinou Dlabajovou, poslankyní Evropského parlamentu. Paní Dlabajová zástupcům tříd poutavě vyprávěla o svém studiu, své práci a zároveň studentům přestavila projekt motivačních stáží pro mladé lidi s názvem „PročByNe“(více na www.procbyne.cz).


Beseda s Pavlem Teličkou

Co se studentům třebíčského gymnázia vybaví pod pojmem Evropská unie, co o této instituci vědí a co by chtěli vědět? To se 9. března 2017 vydal zjistit český europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

V samém úvodu hodinového bloku se Pavel Telička nejprve představil. Narodil se 24. srpna 1965 ve Washingtonu do rodiny českého diplomata Františka Teličky. V roce 1986 ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté působil na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1991 – 1995 pracoval ve Stálé misi České republiky při Evropském společenství, na přelomu tisíciletí se vrací opět na ministerstvo. V roce 2004 byl jmenován eurokomisařem, téhož roku ale musel funkci uvolnit. V květnu 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu a v roce 2017 se stal jeho místopředsedou.

Tématem jeho přednášky nebyly obecné informace o Evropské unii či fungování parlamentu (ty jsou součástí všeobecného přehledu každého studenta gymnázia). Pan Telička se zaměřil spíše na přiblížení své práce v Evropském parlamentu. Následná diskuze pak dala přítomným možnost položení mnoha otázek. Studenty zajímaly europoslancovy názory na témata vnitropolitická (Bílou knihu, elektronickou evidenci tržeb) i ta celoevropská (Brexit, debatovalo se také o problémech a možnostech zlepšení fungování Evropské unie). Poměrně velká část diskuze byla také věnována školství, např. vizi zlepšení českého vzdělávacího systému nebo možnosti studia v zahraničí, které je jistě pro velkou část gymnazistů lákavou příležitostí. Debatu završilo palčivé téma eura a eurozóny.

Podle mého názoru pan Telička účastníky besedy mile překvapil. Působil příjemným dojmem, ochotně odpovídal na otázky a nezklamal ani svým smyslem pro humor. Jeho návštěva byla pro přítomné jistě přínosem a snad to nebylo naposledy, kdy naši školu navštívila osobnost, která nečeří pouze vody onoho pověstného českého rybníka.

Barbora Dohnalová, 2. C


Beseda s Václavem Moravcem

V úterý 24. 4. se na Gymnáziu Třebíč konala beseda s Václavem Moravcem – redaktorem, moderátorem a vysokoškolským učitelem žurnalistiky. Když jsem se o besedě dozvěděla, okamžitě jsem se na ni v kanceláři školy přihlásila – opravdu jsem byla v první desítce přihlášených.

Proč jsem se vlastně skoro bez rozmyslu na besedu hlásila? Na rovinu, o dobrovolné besedy je vždy velký zájem. Zaprvé – někteří studenti je využijí k tzv. „legálnímu“ odpočinku během výuky. Jednoduše se napíší a dvě hodinky volna mají zaručené (samozřejmě se jedná jen o malé procento, i to se ale počítá). Zadruhé – je zde plno žáků, které daná problematika či právě přednášející osoba velmi zajímá (nemluvě o tom, když se jedná o mediálně známou osobnost). No a v tomto případě existuje i třetí bod – někteří ze studentů využili možnosti zúčastnit se v březnu tohoto roku Fokusu Václava Moravce, celou akci znamenitě (a popravdě) vychválili, a tak vzrostl zájem o účast na této besedě ještě víc.

Při vstupu do učebny, kde se akce konala, jsem se v předchozích úvahách pouze utvrdila. Místnost byla zcela naplněná, židle se dokonce musely doplnit z jiných tříd. Okamžitě jsem zabrala místo k sezení a rozhlížela se po ostatních. Z mnoha studentů úplně zářilo očekávání, někteří byli i nervózní – čekali přece na hvězdu zpravodajského nebe! My, kteří jsme se ale zúčastnili již zmiňovaného Fokusu Václava Moravce, jsme už taková přemrštěná očekávání neměli.

Jak už jsme totiž právě v onom Fokusu mohli zjistit, pan Moravec je jen člověk. Stejně takový jako jste vy nebo já  a – na rozdíl od jiných mediálně známých osobností, se nad nikoho nepovyšuje, je milý, velice ochotný a rozhodně se nechová nijak nadřazeně.

I toto se nám potvrdilo, když do místnosti vstoupil usměvavý pán s brýlemi. Byl ochoten odpovídat na všechny různé otázky, které jsme mu kladli, i když se prý podle jeho slov často při odpovědi zapotil. Celá beseda (vlastně to nebyla až tak beseda jako diskuze) trvala téměř tři, pro pana Moravce jistě vyčerpávající, hodiny. Spektrum témat bylo široké, jelikož se opravdu každý mohl zeptat na cokoli, co ho zajímalo. Nejvíce se ale hovořilo o médiích jako takových, o výběru správných médií i o konkrétních problémech s dnešními médii. Vyslechli jsme si navíc plno (s vtipem podaných) historek ze života světoznámého novináře a byl nám tím přiblížen svět zpravodajství.

Ne že bych chtěla pana Moravce jen chválit, ono mi ale vlastně nic jiného ani nezbývá. Nejen že byl ochoten odpovídat na všechny naše otázky, dokázal ale i udržet výbornou přátelskou atmosféru. Já jsem tedy po tříhodinové besedě odcházela obohacená o mnoho nových zajímavých informací a plná pozitivní energie.

Natálie Řezáčová

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.