United KingdomUnited Kingdom

Kroužky

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Bc. Šimon Benda
simonbenda@gmail.com
732 449 084
středa
1x za 14 dní
15:00 – 17:00
 38

performerský trénink, zábava a hra, improvizace

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jan Drobílek

Mgr. Eva Mrózková

středa 14:30 – 15:30  1

příležitostná setkávání, nácvik na školní akce

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. David Svoboda středa 15:00 – 16:00  14

 

Kroužek je určen pro studenty nižšího i vyššího gymnázia, pro začínající i pokročilé hráče, kteří chtějí zlepšit svou šachovou strategii nebo si prostě jen zahrát.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jana Březinová čtvrtek 14:45-15:45

Kroužek je určen pro studenty nižšího i vyššího gymnázia, jeho náplň bude upřesněna na základě společné domluvy na první informační schůzce.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

PhDr. Ida Běhalová pondělí 14:20-15:05  27

Kroužek je určen studentům, kteří by chtěli maturovat z ruského jazyka. Postupně se budou probírat podle zájmu a potřeby studentů konverzační témata, potřebná slovní zásoba, opakovat a prohlubovat obtížnější gramatika. Nacvičovat se bude i psaní slohových prací. Student získá dovednost reagovat na zadané otázky, samostatně se vyjadřovat k danému tématu, improvizovat.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Monika Peroutková středa 14:30 – 15:30  22

Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia a žáky ZŠ, kteří se chtějí naučit francouzsky. Hravou formou si osvojíme základní slovní zásobu a jednoduché fráze. Studenti se také seznámí s francouzskými reáliemi.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Lucie Machová pondělí 15:10-15:55 (po domluvě se zájemci lze změnit čas i den) 22

 

certifikát DELF B1 nahrazuje maturitní zkoušku z FJ

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Monika Peroutková pondělí 14:45 – 15:30 (nebo po domluvě se zájemci)  22

Kroužek je určen pro studenty vyššího gymnázia, kteří se chtějí naučit francouzsky. Osvojíme si základní slovní zásobu a jednoduché fráze. Studenti se také seznámí s francouzskými reáliemi.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Lucie Machová pondělí 14:20-15:05 (po domluvě se zájemci lze změnit čas i den)  38

větší role pro studenty, kteří se učí francouzsky, menší role možné i pro studenty, kteří se francouzštinu neučí nebo začínají

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jana Březinová pondělí 7:00 – 7:45 (případně posun podle možností studentů)

Kroužek bude zaměřen na přípravu ke složení certifikátu, který nahrazuje maturitu z NJ

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jana Březinová Středa 15:00-16:00 (případně posun podle časových možností studentů)

Kroužek je určen pro zájemce o prohloubení si znalostí německého jazyka. Důraz bude kladen na konverzaci, stranou ale nezůstane ani poslech, četba zajímavých textů, případně doplnění gramatických jevů.

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jana Březinová pondělí 14:40-15:40 (případně časový posun podle možností studentů)

Kroužek je určen  pro studenty nižšího i v vyššího gymnázia. Osvojíme si základní slovní zásobu a gramatiku. Těžiště bude položené na mluvení a domluvení se v běžných denních situacích.

 

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Dominik Dvořák, Tomáš Kolář
Garant: Mgr. Antonín Dvořák
Úterý 14:45-16:00  148

Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia. Náplní je stavba nejrůznějších výtvorů z Lega Mindstorms a jejich programování.

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Lenka Pacalová 1x za 14 dní 14:30–16:30 (úterý, středa) 44  Pa

Kroužek FYZIKY v BC bude otevřen pro žáky tercie a kvarty nižšího gymnázia a žáky vyššího gymnázia ve všech ročnících. Pokud tě baví fyzika, zajímá tě, jak věci kolem tebe fungují, chceš se dozvědět něco více, tak neváhej a přihlas se!

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

RNDr. Šárka Pelikánová Středa 6:45–7:45 (nebo po domluvě se zájemci)  161

Kroužek je určen pro studenty 3. a 4. ročníku, kteří uvažují o studiu architektury, designu nebo studiu na stavebních fakultách VŠ.

 

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Radek Pečta úterý 14:00-15:30 (případně časový posun dle rozvrhu studentů)  44

Kroužek je určen pro zájemce z řad studentů 4. ročníku, kteří si chtějí prohloubit znalosti z oblasti virologie, mikrobiogie, imunologie, medicíny, biotechnologií a dalších oblastí aplikované biologie. V rámci kroužku proběhne studium vybraných témat z těchto oborů, proběhnou praktická cvičení v badatelském centru a především bude teorie doplněna o návštěvy v odborných pracovištích a přednášky s odborníky z praxe.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Kateřina Janatová pondělí 14:40-15:40

Kroužek je určen pro studenty 4. ročníku (případně i nadané třeťáky). V kroužku se zaměříme na testové úlohy LF Muni a LF UK a potřebnou teorii pro jejich splnění. Příprava se bude týkat biologické a chemické části testu. Teorii bude možné v případě zájmu propojit s praxí v laboratoři chemie.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Eva Drbálková středa 15:00-16:30

Kroužek je určen pro všechny studenty vyššího gymnázia se zájmem o chemii. V kroužku se zaměříme na praktické úlohy, badatelsky zaměřenou výuku a chemické výpočty potřebné v laboratoři chemie (možno chápat i jako přípravu na vysokou školu technického směru).

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Radek Pečta úterý 14:00-15:30 (případně časový posun dle rozvrhu studentů) 44

Kroužek je určen pro zájemce z řad studentů především 3. ročníku, kteří si chtějí prakticky osvojit a rozvinout své znalosti v oblasti mikrobiologie, buněčné biologie a molekulární biologie. Naučí se také zásadám práce v laboratoři experimentální biologie a mikrobiologie a naučí se pracovat s přístroji, rutinně používanými ve výzkumných a diagnostických laboratořích.

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Eliška Navrátilová +
Mgr. Hana Březinová
čtvrtek 14:45-15:45  18

Kroužek je určen všem studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí nenásilnou formou rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti. V rámci přípravy na Biologickou olympiádu se zaměříme na poznávání běžných druhů rostlin a živočichů, při kterém se zároveň naučíte pracovat s mikroskopy, stereolupami, určovacími klíči či internetovými zdroji. V plánu jsou také vycházky do okolí školy spojené se sběrem organismů přímo v terénu. Kromě toho se v kroužku seznámíte se základy evoluční biologie, ekologie, ochrany přírody a dalších oborů. Také se zaměříme na užitkové rostliny a jejich význam. Náplň kroužku bude možné dle libosti měnit a upravovat. Můžeme uspořádat i nejrůznější soutěže či tematické víkendové exkurze.

Atletika

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Josef Vomela Po 16.00 – 18.00  142  Vo
Čt 16.00 – 18.00  142  Vo

Kondice, technika všech atletických disciplín, závodní činnost, spolupráce s TJ Spartak Třebíč.


Košíková

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Karel Janík úterý
6:40–7:40
 142  Jn

Triatlon

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Jiří Března Čtvrtek 16:00-17:30
Neděle 17:00–18:30
142  Bn

Podzim, jaro – běžecký a cyklistický trénink, zima – kondiční příprava v tělocvičně a posilovně, hry, výlety na běžkách podle sněhových podmínek, víkendová soustředění, květen, červen – plavecký trénink na otevřené vodě.

Florbal

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Karel Janík středa
6:40–7:40
142  Jn

Posilovna

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

PhDr. Pavel Jindra každý den
6:40–7:40
 posilovna  Jn

 

Volejbal

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Mgr. Karel Janík
Mgr. Lucie Machová
čtvrtek 6:40–7:40
středa 15:00-16:30
 142  Jn, Mv

 

Airsoft

Vedoucí kroužku

Čas konání

Místo

Termín zahájení

Hlásit se u/kde

Adam Vašíček

Garant: Mgr. Karel Janík
Pátek 15:00–18:00  31  Jn, Mv
airsoftové hry, bezpečná manipulace se zbraní, údržba a servis airsoftových zbraní, topografie, trénink boje v budovách a v lese, zdravotnická příprava, bushcraft + přespání v přírodě. V případě zájmu pište do Teams Adamu Vašíčkovi z 2. C.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.