United KingdomUnited Kingdom

Pro zvídavé studenty

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa Česko, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991.

Ve stanovách je zakotveno, že cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Například v USA působí nadace MERF (Mensa Education and Research Foundation), která má dokonce status poradního hlasu v UNESCO.

Funkcí Mensy je především vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů.

 

 

Motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Pomáhá jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání.

 

Pod vedením  mezinárodního týmu instruktorů, nabízí CTM ONLINE PROGRAM – individualizovanou online výuku v angličtině pro studenty ve věku 11 – 18 let. Je si z čeho vybírat. Nabídka obsahuje kurzy v oblasti přírodních věd, matematiky, informačních technologií, angličtiny, humanitních oborů, ekonomie i osobnostního rozvoje. Mezi studenty jsou velmi populární kurzy Advanced Placement (AP), které obsahují témata obvykle vyučovaná až v prvních ročnících univerzitního studia.

Studentům pomáhají také s přípravou na SAT testy . Mnoho studentů získalo stipendia na univerzity svých snů.

Pro talentované a zvídavé studentíky ve věku od 5 do 14 let nabízí programy OBJEVITELSKÉ SOBOTY a LETNÍ PROGRAM CTM se širokou nabídkou prezenčních kurzů, které jsou vhodné jako mimoškolní vzdělávací aktivity.

Registrace do zimního semestru programu CTM Online probíhají od 1.11.  do 30. 11. 2017.

Studenti začnou studovat na začátku prosince. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. V nabídce nejsou AP kurzy a některé náročné dvousemestrální kurzy z důvodu jejich vysoké časové náročnosti. Tyto kurzy budou otevřeny opět v dalším školním roce.

Základní informace

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let.

Cílem projektu je identifikace nadaných žáků a rozšíření nabídky vzdělávání v přírodních a technických vědách bez ohledu na čas a prostor. Talnet spolupracuje s oborovými specialisty, učiteli, rodiči a psychology. Důraz je kladen jak na rozvoj specifického nadání, tak na harmonizaci vývoje nadaných.

Více informací na talnet.cz

Vzdělávací program Talnet otevřel nabídku jarních T-exkurzí (krátkodobých aktivit s online přípravou a závěrem).

Na stránce http://www.talnet.cz/t-exkurze najdete tyto T-exkurze včetně přihlášky:

  • DNA, rakovina a další zajímavosti ze světa genetiky
  • Geologická galerie Vyšehrad
  • T-exkurze do hlubin: Přizpůsobeni oceánu

Je tam zároveň uveden i popis, termíny, případné omezení pro účastníky a další informace.

Do T-exkurzí se můžou přihlásit studenti a žáky i když nejsou zapsáni do kurzů Talnetu.

Otevřená věda je projektem Akademie věd ČR. Cílem tohoto projektu je dlouhodobě, systematicky a účelně propagovat přírodovědné a technické obory prostřednictvím realizace aktivit směřujících k popularizaci vědy, výzkumu a badatelsky orientované výuce.

Více informací na otevrena-veda.cz

Vědecké stáže pro studenty středních škol (přírodní, technické, humanitní i společenské vědy) – Nabídka stáží pro studenty

Otevřená věda – leták

 

Khanova škola vychází z myšlenky, že v Česku chybí alternativní metody vzdělávání, které by dovedly nadchnout děti pro vědění. Cílem je vytvořit komunitu dobrovolníků, která se bude podílet na překládání současných i nově vznikajících videí zahraniční Khan Academy a zároveň i natáčet nová videa zabývající se specificky českými tématy. Khanova škola je tvořena systémem krátkých videí, díky nimž se mohou uživatelé učit vlastním tempem. Do další lekce se dostanete jen tehdy, pokud porozumíte předchozímu výkladu. Můžete se tu procvičit v předmětech jako matematika, fyzika, informatika, ekonomie a další. Naučíte se sčítat a odčítat, dozvíte se, co je to krevní tlak či Velká francouzská revoluce. Videa mohou využívat i učitelé k zadávání domácích úkolů či procvičování látky. Khanova škola se považuje za užitečný doplněk tradiční školní výuky.

Více informací na khanovaskola.cz

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.