United KingdomUnited Kingdom

Výsledky přijímacího řízení pro 8letý obor studia na gymnáziu Třebíč

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ K 8LETÉMUOBORU STUDIA NA GYMNÁZIU TŘEBÍČ

 

Přijatí uchazeči

Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 16. 6. 2020).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

Uchazeči, kteří chtějí podat žádost o vydání nového rozhodnutí

V případě uchazečů, kteří nebyli označeni jako PŘIJAT, pokračuje přijímací řízení. Doporučujeme podat žádost o vydání nového rozhodnutí, lhůta je jen 3 pracovní dny po obdržení rozhodnutí. Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v úterý 16. 6. 2020 od 16:00 do 18:00 a ve středu 17. 6. 2020 od 14:00 do 18:00.

Všichni uchazeči

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v úterý 16. 6. 2020 od 16:00 do 18:00 a ve středu 17. 6. 2020 od 14:00 do 18:00 v kanceláři školy. V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

Výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor: ZDE

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.