United KingdomUnited Kingdom

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4LETÉHO OBORU STUDIA NA GYMNÁZIU TŘEBÍČ

Přijatí uchazeči
Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na
odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 15. 6.
2020).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této
skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

Uchazeči, kteří chtějí podat žádost o vydání nového rozhodnutí
V případě uchazečů, kteří nebyli označeni jako PŘIJAT, pokračuje přijímací řízení.
Doporučujeme podat žádost o vydání nového rozhodnutí, lhůta je jen 3 pracovní dny po
obdržení rozhodnutí. Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v pondělí 15. 6.
2020 od 16:00 do 18:00 a v úterý 16. 6. 2020 od 14:00 do 18:00.

Všichni uchazeči
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete
využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci
přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v pondělí 15. 6. 2020 od 16:00 do
18:00 a v úterý 16. 6. 2020 od 14:00 do 18:00 v kanceláři školy. V souladu s § 38 správního
řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo
jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz
totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý obor: ZDE

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.