United KingdomUnited Kingdom

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ODBORNÝCH PRACÍ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých středních škol. Soutěž má dlouhou tradici, pořádá se každoročně od roku 1978. Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Účinky léčiva gabapentinu na vybrané fyziologické funkce kapra obecného. Nekvalitní elektronika jako faktor nárůstu objemu elektroodpadu. Examinace 3D metod na archeologickém materiálu z Karlova náměstí. Vliv hudby na duševní zdraví… Do tajů těchto a dalších témat jste mohli proniknout 25. 4. 2024 na Gymnáziu Třebíč. Probíhalo zde krajské kolo soutěže SOČ. Bylo přihlášeno 64 prací v 17 oborech a zasedalo celkem 13 porot.  

Témata byla nejen teoretická, ale i praktická. Obdivovali jsme například lis na plastové lahve, návody na chemické pokusy, Ludvíčkovu Robotiku – výukovou aplikaci k LEGO Mindstorms pro žáky základních škol nebo červený pásový minibagr, který se dočasně zabydlel na školním dvorku. 

Jak taková soutěž probíhá? Porota si zvolí předsedu, který na vše dohlíží. Soutěžící mají 5–10 minut na prezentaci svých prací. Následuje diskuze, přičemž čas na jednoho soutěžícího nesmí překročit 20 minut. Boduje se obsahová úroveň, míra podílu autora na řešení problému, využití dosud publikovaných materiálů v nových souvislostech, uplatnění práce v praxi, využitelnost při výuce, možnost publikovat v odborném tisku, ale také úplnost a úprava textu odborné práce a samozřejmě i samotná obhajoba. Do celostátní přehlídky postupuje jedna nejlepší práce z každé poroty. Pokud je práce, která se umístila na druhém místě, kvalitní, může ji porota doporučit do licitace. Může se také stát, že práce, která obsadila první příčku, není doporučena k postupu. 

Děkujeme všem studentům, kteří mají zapálení pro svůj obor a touhu ukázat své poznatky ostatním. Děkujeme porotcům a organizátorům a samozřejmě gratulujeme všem postupujícím! 

„Soutěže SOČ se z naší školy zúčastnilo 5 studentů. Všichni se umístili na předních příčkách. První místo obsadila v kategorii pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Nikola Kopečná a v kategorii molekulární biologie Eliška Drbálková. Obě studentky tak postupují do celostátního kola soutěže. Na druhém místě se ve svých kategoriích umístili Tomáš Kolář a Lucie Cejpková, na třetím místě skončila Klára Nosková.“

Výsledková listina: ZDE.

 

Pavla Kopečná 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.