United KingdomUnited Kingdom

Ohlédnutí za 1. pololetím

Tento půlrok byl pro všechny obdobím nejen tvrdé práce, ale i zábavy a výletů. Mnoho
studentů se zúčastnilo přednášek na velmi zajímavá témata. Slavily se i úspěchy v
olympiádách, kde naši studenti dosahovali skvělých výsledků. Samozřejmě nemohly chybět
ani tradiční maturitní plesy čtvrtého ročníku. Mezi další každoroční akce se řadí i sportovní
kurz třetích ročníků v Itálii. Stalo se toho opravdu mnoho.

ZÁŘÍ

ADAPTAČNÍ KURZY
Ve dnech 2.–6. 9. proběhly adaptační kurzy pro nové studenty našeho gymnázia. Konaly se
tradičně v rekreačním středisku Nesměř. Součástí kurzů jsou různé společenské hry, díky
kterým se studenti mezi sebou lépe poznají. Pestrý program obsahuje nejen vědomostní
aktivity, ale i fyzické, jako je například lezení po lanové dráze.

SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KURZ ITÁLIE
Ve dnech 7. 9.–14. 9. 2019 se uskutečnil sportovně turistický kurz pro žáky třetího
ročníku. Žáci se každý den zúčastňovali nejrůznějších sportovních aktivit a absolvovali také
několik výletů. Jeden z nich byl například do státečku San Marino. Dále studenti mohli
nahlédnout do přírodního parku Gola della Rosa, do krasové jeskyně Frassasi a nebo také
do středověkého městečka Arcevie. Nechyběla návštěva nedalekého oblíbeného turistického
cíle města Cesenatico a závěrečný mezitřídní klání ve sportovních aktivitách.

Středoškolský pohár v atletice 
Ve čtvrtek 26. září 2019 se konalo krajské kolo Středoškolského atletického poháru, kde
reprezentanti třebíčského gymnázia předvedli výborné výkony. Jak dívčí, tak i chlapecký tým
dosáhl kvalifikace do celorepublikového finále.

Exkurze do Prahy 
Příjemným zpestřením před maturitní zkouškou byla pro studenty čtvrtého ročníku poslední
společná exkurze, a to do hlavního města Prahy. Literárně-historická exkurze dala
studentům možnost navštívit galerie, Staré Město, místa spjatá s historickými událostmi a
fantastickou tečkou byla divadelní představení.

ŘÍJEN

Mezinárodní den seniorů
studenti 2. B strávili ve společnosti seniorů ze stacionáře Domovinka Třebíč. Pod vedením
paní učitelky Honsové studenti vymysleli seniorům program, a tak jim zpříjemnili odpoledne.
Senioři zavzpomínali u fotografií, nazdobili perníčky a zazpívali si lidové písničky.
Školní zájezd do Švýcarska
Studenti vyššího gymnázia a tercie navštívili Kostnici, památník reformace a katedrály v
Ženevě, expozice v CERNu, nahrávací studio skupiny Queen, sýrárnu, čokoládovnu nebo
Bern.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 17. 10. proběhl na naší škole netradiční den otevřených dveří, kdy uchazeči mohli
nahlédnout pod pokličku výuky nebo si se studenty o studiu přímo popovídat. V rámci
vzdělávacího veletrhu DIDACTA jsme se vypravili na půdu SPŠT, kde jsme představili naše
gymnázium a mohli uchazečům objasnit, co vše studium u nás obnáší.

Návštěva paní senátorky

18. října naše gymnázium navštívila paní senátorka Hana Žáková. Ta nahlédla do tříd
nižšího gymnázia, kde se uskutečnila zajímavá beseda s našimi žáky. Povyprávěla jim o své
práci a činnosti senátorky, žáci se naopak pokládali nejrůznější otázky.

LISTOPAD

Školní kola soutěží, projektový den
Proběhla školní kola většiny soutěží a olympiád. Dne 7. listopadu proběhlo okresní kolo v
piškvorkách, kde naše týmy obsadily nejvyšší příčky a postoupily tak do krajského kola. V
prvním listopadovém dni se všechny třídy zúčastnily projektového dne s názvem Barevný
svět.

PROSINEC

Stužkovací plesy, vánoční akademie
Během listopadu a prosince proběhly stužkovací plesy studentů 4. ročníku. Jde o události,
kterými naši žáci žijí několik měsíců. Se starým rokem jsme se rozloučili vánoční akademií.

LEDEN

Barevný svět
Dne 10. 1. proběhl projektový den s názvem „Barevný svět“, který zakončoval aktivity
vytvořené již před vánočními prázdninami. Každý ročník byl rozdělen do menších skupin a
měl za úkol zpracovat svůj projekt dle zadaných úloh.

Přednášky
V odpoledních hodinách 22. ledna se uskutečnila přednáška o dějinách Izraele. Přednášel
pan Karel Hrdlička, který se dlouhodobě zabývá studiem judaismu, židovské mystiky a
hebrejštiny. Dne 23. 1. se konala přednáška o systému vězeňství, které se zúčastnili
především studenti společenskovědního semináře čtvrtého ročníku. Na Střední průmyslové
škole proběhla 23. ledna přednáška paní Dany Drábové, na které nechyběli ani naši studenti.
Software Office 365 Pro Plus a Windows 10 Pro
Gymnázium Třebíč uzavřelo licenční smlouvu Microsoft EES, která je určena školám a
akademickým zákazníkům. Žáci školy mohou zdarma používat software Office 365 ProPlus
a Windows 10 Pro.
Všichni zaměstnanci a žáci školy automaticky získávají právo instalovat plnohodnotné
desktopové Microsoft Office vždy v nejnovější verzi až na 5 svých zařízení (včetně tabletů a
mobilních telefonů různých platforem). Všichni žáci tak po celou dobu svého studia mají
k dispozici kompletní balík aplikací Microsoft Office vždy v nejnovější verzi.

Zpracovaly studentky Semináře českého jazyka

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.