United KingdomUnited Kingdom

Studenti třebíčského gymnázia navštívili Senát

Senátorka Hana Žáková osobně pozvala 30. května 2019 skupinu studentů třebíčského gymnázia na návštěvu Senátu ČR. Jednalo se o vítěze dějepisné soutěže na téma operace Antropoid, soutěž proběhla na našem gymnáziu v listopadu, skupinu dále doplnili zájemci ze společenskovědních seminářů ze třetích ročníků. Návštěva začala prohlídkou prostor Valdštejnského paláce s historickým výkladem, pokračovala návštěvou zasedací síně, kde se obvykle konají plenární schůze Senátu. Studenti měli možnost zasednout do senátorských lavic a vychutnat si atmosféru tohoto místa. Paní senátorka podrobně vysvětlila, kde sedí osoba, která předkládá Senátu návrh zákona, kde sedí předseda a místopředsedové Senátu.

Poté jsme se přesunuli do Kolovratského paláce, který s Valdštejnským palácem těsně sousedí a je také sídlem Senátu ČR. Paní senátorka nás usadila v Zeleném salonku, kde se odehrály významné momenty českých dějin: 30. září 1938 se zde sešla vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým a stála před klíčovým rozhodnutím, zda podepsat tzv. Mnichovskou dohodu či se dohodě velmocí bránit. Po zvážení všech okolností bylo nakonec rozhodnuto Mnichovský diktát přijmout.

15. března 1939 zhruba ve tři hodiny ráno zahájil kabinet Rudolfa Berana v Zeleném salonku své noční jednání, během něhož předseda vlády přítomné ministry informoval o cestě prezidenta do Berlína, kde Hácha po Hitlerově nátlaku podepsal dokument, v němž „svěřuje Čechy a Moravu pod ochranu Říše…“ Zasedání vlády skončilo ráno před pátou hodinou, kdy již německé okupační jednotky postupovaly do vnitrozemí Čech a Moravy. 16. března 1939 byl oficiálně vyhlášen protektorát Čechy a Morava.

Paní senátorka nás v Zeleném salonku také pohostila a v závěru návštěvy jsme si prohlédli zahrady Valdštejnského paláce, které byly v tento slunečný květnový den mimořádně krásné.

Lucie Machová

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.