United KingdomUnited Kingdom

Svět práce dnes a zítra – aneb eljub Dialog Jihlava 10. 5. – 12. 5. 2019

Ve dnech 10. – 12. května se v Jihlavě uskutečnilo mezinárodní setkání mladých lidí z různých zemí
Evropy (zastoupeno bylo Česko, Rakousko, Německo, Maďarsko a Rumunsko).

Toto setkání proběhlo v rámci projektu eljub. Pod tímto poněkud zvláštním slovem se skrývá název
pro program Europäische Jugendbegegnungen a jeho partnery v České republice jsou DDM
Jihlava (coby hlavní organizátor) a Kraj Vysočina. Finančně je toto setkání podpořeno programem
Erasmus +. Hlavním komunikačním prostředkem je němčina. Setkání probíhají několikrát v roce –
vždy v jedné ze zemí, ze které pochází členové eljub klubu. (Více viz http://www.eljub.eu/ )
Tématem jihlavského setkání byl svět práce – tak, jak vypadá dnes a jak se promění v budoucnosti.
Tato problematika je pro mladé lidi samozřejmě velmi důležitá a ukázalo se to i během živých
debat, které mezi sebou účastníci dialogu vedli – ať už ve skupinkách mezi sebou, nebo při
workshopech a debatách s odborníky, kteří se setkání zúčastnili.

Poprvé se tohoto setkání zúčastnili i studenti našeho gymnázia – Anna Kateřina Ondráčková,
Marika Špačková a Richard Mittner. A stejně jako ostatní museli absolvovat poměrně náročný a
intenzivní program (hlavní náplň proběhla v sobotu), během kterého se v podstatě nezastavili.
Oproti ostatním měli ještě další veledůležitou povinnost – fandit našim hokejistům na mistrovství
světa. A nutno říci, že se jak fandění, tak celého programu zhostili velmi dobře (naštěstí mezi
soupeři našich hokejistů nebyl žádný tým ze zemí, z nichž pocházeli ostatní účastníci setkání!).
Marice, Aničce a Richardovi bych tímto chtěla velmi poděkovat!

I pro mne osobně to bylo velmi inspirativní setkání, během kterého jsem poznala několik velmi
zajímavých a přátelských lidí, se kterými určitě zůstaneme v kontaktu. Pokud to bude jen trochu
možné a opět se najdou zájemci z řad studentů, tak se do dalších setkání určitě zapojíme.

Jana Březinová

program: ZDE

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.