United KingdomUnited Kingdom

Úspěch v obávané maturitní zkoušce Matematice+

John Richard Ritter patřil dlouhodobě mezi nejlepší studenty, nyní již
absolventy Gymnázia Třebíč. Ve školním roce 2017/2018 se umístil ve Fyzikální
olympiádě na 1. místě krajského kola a v celostátním kole na 7. místě, zúčastnil
se také celostátního kola matematické soutěže Náboj. V krajském kole SOČ,
obor Fyzika, se umístil na 4. místě a zúčastnil se i celostátního kola
Matematické olympiády kategorie A. Těchto soutěží se úspěšně zúčastňoval i v
předešlých letech.

Škola mu za tyto reprezentace, aktivity ve sportu a za práci pro třídní
kolektiv udělila na konci studia Čestné uznání a prospěchové stipendium
a navrhla ho na Talent Vysočiny.

Krom povinných maturitních předmětů si přibral i výběrovou zkoušku
Matematika+, která patří mezi velmi náročné zkoušky. V tomto školním roce
v Matematice+ pouze čtyři maturanti získali maximální počet bodů a dalších
osm ztratilo jediný bod, mezi nimi i John Richard Ritter .

Těchto dvanáct úspěšných řešitelů Matematiky+ bylo odměněno ve
čtvrtek 7. června 2018 představiteli Senátu Parlamentu České republiky,
Jednoty českých matematiků a fyziků a Cermatu
Čestným uznáním za excelentní výkon.

Gratulujeme!

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.