United KingdomUnited Kingdom

Volby do školské rady

Ředitelka Gymnázia Třebíč vyhlašuje v souladu s ustanovením §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 8. 6. 2021  volby do školské rady.

 

Školská rada Gymnázia Třebíč je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel (Kraj Vysočina), dva členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci. Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

Způsob voleb

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci školy volí dva členy školské rady, pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž dva členy školské rady. Týž člen školské rady nemůže být zvolen zákonnými zástupci zletilých žáků a zletilými žáky a zároveň pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Volby členů školské rady probíhají jednokolovým systémem tajným hlasováním. Volič hlasuje elektronicky pomocí krajského hlasovacího softwaru. Platný hlas bude ten, na kterém budou označeni nejvýše dva kandidáti, které volič určí. Odkaz k hlasování dostanou oprávnění voliči e-mailem.

 

Nominace kandidátů

Kandidovat může každý plně právně způsobilý občan ČR, kandidovat tedy budou zákonní zástupci žáků a zletilí žáci Gymnázia Třebíč a učitelé Gymnázia Třebíč.  Návrhy na kandidáty se podávají ředitelce školy nejpozději do 18. června 2021.

Návrh musí obsahovat:

  • název školy
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele,
  • jméno, resp. jména a příjmení navrhovaných kandidátů, trvalý pobyt,
  • zda se jedná o kandidáta za oprávněné osoby nebo pedagogické pracovníky,
  • podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti. Vedení školy zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny. Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy.

 

Datum a místo konání voleb

Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat pedagogické pracovníky, zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků, se uskuteční od pondělí 27. 6. 8:00 do úterý 28. 6. 18:00 online hlasováním.

RNDr. Alice Burešová, ředitelka školy

 

Soubory ke stažení:

souhlas s kandidaturou

návrh kandidáta

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.