United KingdomUnited Kingdom

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

V lednu proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž je určena pro všechny studenty, kteří se zajímají o přírodu a svět kolem nás, které baví zeměpis a kteří sledují dění ve světě i kolem sebe. Testové otázky prověřují teoretické geografické znalosti a jejich využití v praxi. Důležitá je také práce s mapou. 

Studenti jsou rozděleni do kategorií takto: 

A: prima 

B: sekunda 

C: tercie + kvarta 

D: 1. až 4. ročník 

 

Do okresního kola postupují vždy tři nejlepší studenti z každé kategorie.  

Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit si síly s ostatními soutěžícími z celého Česka a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží. 

KATEGORIE A  1. místo  Vojtěch Lacko  1. G 
  2. místo  Lukáš Mařák  1. G 
  3. místo  Matěj Kulovaný  1. G 
KATEGORIE B  1. – 3. místo  Andreas Schneebaum  2. G 
  1. – 3. místo  Alex Mach  2. G 
  1. – 3. místo  Patrik Lukš   2. G 
KATEGORIE C  1. místo  Natálie Jochová  4. G 
  2. místo  Matěj Mühlhandel  4. G 
  3. místo  Veronika Velková  3. G 
KATEGORIE D  1. místo  Josef Nováček  4. C 
  2. místo  Dan Caha  4. C 
  3. – 4. místo  Václav Vostal  6. G 
  3. – 4. místo  Nikolas Bobrovský  8. G 

 

Školní kolo kategorií A, B a C probíhají v hodině zeměpisu a účastní se jich celá třída.  

V kategorii D proběhlo školní kolo v pátek 13. ledna 2023 a účastnilo se ho rekordních 56 studentů.         

I když postupová místa obsadili studenti čtvrtého ročníku, nebylo vždy pravidlem, že starší a geograficky zkušenější studenti poráželi své mladší spolužáky. Do soutěže byli pozváni i studenti prvního ročníku, kteří na naší škole ještě se zeměpisem nezačali, a přesto zvládli úkoly splnit.  

V příloze můžete nahlédnout do výsledkové listiny za jednotlivé ročníky kategorie D.  

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalších kolech. 

 

Za tým zeměpisářů GTR Monika Peroutková 

Výsledková listina kategorie D

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.