United KingdomUnited Kingdom

3D tisk ve výuce

3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách

Kód projekt                                      TL03000425

Období řešení                                  6/2020 – 5/2023

Řešitel projektu                               Pedagogická fakulta MUNI

Spolupracující organizace:           Y Soft Corporation, a.s.

 

Gymnázium Třebíč je externím aplikačním garantem pro ověření zavádění 3D tisku do výuky.

Cílem projektu je využití potenciálu 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a dále pak ke zvýšení úrovně edukace učitelů a žáků v této oblasti za účelem zvýšení jejich pedagogických a didaktických kompetencí. 3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který není v současné době využit primárně z důvodu absence dostupných kvalitních metodických materiálů. Záměrem projektu je vytvoření metodiky, jak uplatnit 3D tisk na školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. Řešitel projektu chce ukázat možnosti technologie na konkrétních vybraných oblastech tím, že vytvoří nové didaktické pomůcky – „od učitelů pro učitele“, kvalitní obecně použitelný obsah k technologii 3D tisku s primárním zaměřením pro podporu výuky, který bude mít garantovanou edukativní přidanou hodnotu.

Na naší škole ověřujeme nové didaktické pomůcky, které umožní využít 3D tisk přímo ve výuce různých předmětů – fyzika, matematika, zeměpis, chemie, biologie.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.