United KingdomUnited Kingdom

Spolupráce se zahraničními školami

Tampereen Klassillinen Lukio v Tampere

http://clasu.net/international-guests/

Všeobecná střední škola Tampereen Klassillinen Lukio byla založena v roce 1901 v sousedství katedrály v centru finského města Tampere. Škola nabízí svým studentům možnost vybrat si ze široké nabídky studia cizích jazyků a rozšířenou výuku přírodních věd, klade důraz na partnerský a individuální přístup k žákům a spolupracuje se zahraničními školami v Itálii, Francii a Německu.

Partnerství jsme navázali díky spolupráci Kraje Vysočina a města Tampere, jejichž zástupci se podíleli na projektu financovaném v rámci partnerství Comenius Regio Programu celoživotního učení.

Smyslem naší spolupráce s Finy je nejen procvičovat si cizí jazyky, poznávat zajímavá místa, historii a každodenní život, ale také seznámit se se školním prostředím, jiným způsobem výuky, pracovat na společných projektech a vzájemně se inspirovat.

Na jaře 2016 přijela skupina finských studentů do Třebíče a na jaře 2017 strávili čeští studenti 5 dnů ve finském Tampere. Vzhledem k tomu, že obě akce měly kladný ohlas, máme naplánované další výměnné pobyty na jaro a podzim 2018.


Fürstenberger Realschule ve Frankfurtu nad Mohanem

https://clasu.yhdistysavain.fi/international-guests/

Škola byla založena v roce 1898 a jméno získala podle svého zakladatele. Školu navštěvují děti pět let, od páté do desáté třídy. V desáté třídě pak skládají závěrečnou zkoušku, tzv. Mittlere Reife („zkouška střední zralosti“). Poté mohou studenti pokračovat ve studiu na vysoké škole.¨

Projekty s Fürstenberger Realschule  pravidelně již od roku 2014

Naše školy navázaly kontakt přes organizaci Tandem. Každý rok společně s německými kolegy připravíme projekt na konkrétní téma, na kterém poté pracují studenti obou škol – jeden týden ve Frankfurtu nad Mohanem a jeden týden v ČR. Studenty nečeká jen práce, ale vždy je naplánováno několik výletů, sportovní aktivity a dostatek volného času, který stráví podle svých představ.

Projekt každoročně zaštiťuje a finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Přehled dosud realizovaných projektů

Rok 2014 – Projekt zaměřený na prevenci užívání drog

Studenti obou škol nejprve porovnávali situaci na svých školách a diskutovali o důvodech, které mladé lidi vedou ke konzumu drog. Dále absolvovali workshopy zaměřené na prevenci a navštívili velmi zajímavou prezentaci, kterou pro ně uspořádala Policie ČR. Ve smíšených česko-německých skupinkách pak studenti své nové poznatky zpracovávali, ať už formou informačních brožur, nebo formou divadelních scének, které toto závažné téma velmi dobře oživily a odlehčily.

Rok 2015 – Projekt zaměřený na nová média

Na základě dotazníků studenti obou škol porovnávali, jaká média a jakým způsobem se nejvíce používají v Čechách a v Německu a  jaké výhody a nevýhody jsou s nimi spojené.

Dále absolvovali workshop zaměřený na prevenci nejrůznějších forem kyberšikany, se kterou se někteří z nich bohužel již setkali. Získali mnohé užitečné informace, které pak využili pro vytvoření „kuchařky“ s praktickými tipy, jak postupovat v situacích, pokud se oni sami (nebo jejich blízcí) stanou oběťmi tohoto druhu násilí.

Nicméně média neznamenají jen hrozbu, ale zejména velmi užitečnou a praktickou pomůcku, která nám ulehčuje život a bez nichž už si náš život nedovedeme představit. A právě to, jaký byl svět bez internetu, bez smartphonů apod. a jaký je svět s nimi, studenti ukázali formou velmi vtipných a zdařilých divadelních scének, které naprosto věrně znázornily dnešní realitu.

Rok 2016 – Projekt zaměřený na školství v Česku a Německu

Nejprve se studenti formou krátkých prezentací seznámili se školskými systémy v obou zemích a diskutovali o jejich výhodách a nevýhodách, o příčinách nejrůznějších problémů, které se ve školství řeší apod. Navštívili i různé vyučovací hodiny a měli tak možnost porovnat systém výuky u nás a v Německu.

Formou divadelních scének pak ukázali každodenní život ve škole a nutno říci, že mnohé situace byly sehrány opravdu zdařile a způsobovaly všeobecné veselí – jak mezi žáky, tak mezi učiteli.

Důležitou součástí celého projektu byla „Škola budoucnosti“ – studenti navrhovali, jak by podle nich měla fungovat škola, kam by chodili opravdu rádi a která by je podle jejich názoru lépe připravila pro život.

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.