United KingdomUnited Kingdom

Čtenářské dílny

Brána nových znalostí a dovedností otevřená

OP VK, číslo výzvy: 56

Cíle projektu

  • zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen,
  • profesní rozvoj pedagogů přírodovědných předmětů na partnerské škole ve Finsku.

Aktivity

  • zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení čtenářské gramotnosti,
  • stínování čtyř pedagogů školy ve výuce na partnerské škole v Tampere ve Finsku.

Výstupy

Do Čtenářských dílen bylo zapojeno 60 žáků a 4 pedagogové, byly zpracovány 2 roční tematické plány pro 2 ročníky v rozsahu 10 čtenářských dílen pro každý ročník. Shadowing, tzn. stínování na partnerské škole (mobilita), absolvovali 4 učitelé přírodovědných předmětů a angličtiny. Výstupem byla zpráva ze zahraniční stáže a seminář pro ostatní učitele školy.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.