United KingdomUnited Kingdom

Šablony 2017 Gymnázium Třebíč

OP VVV – „Výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“

Cíl projektu

Zvýšení kompetencí pedagogů v podpoře čtenářské gramotnosti, výuce cizích jazyků a zavádění projektové výuky. Podpora ICT dovedností pedagogů. Prohloubení profesních znalostí formou stáží na VŠ. Zlepšení klima ve třídách zaměstnáním psychologa. Podpora inkluze mimořádně nadaných žáků.  Zavádění CLIL do výuky.

Výstupy projektu

Personální podpora III/1.
Školní psycholog III/1.
Školní kariérový poradce
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ III/2.
Vzdělávání pedagogických pracovníků

a) Čtenářská gramotnost
c) Cizí jazyky
e) Inkluze
f) Výchova k podnikavosti
h) Projektová výuka
i) Osobnostně sociální rozvoj
k) ICT

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 1
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

Očekávané výsledky projektu

Zvýšení kompetencí pedagogů v podpoře čtenářské gramotnosti, výuce cizích jazyků a zavádění projektové výuky. Zlepšení ICT dovedností pedagogů. Prohloubení profesních znalostí pedagogů formou stáží na VŠ. Zlepšení klima školy. Zkvalitnění péče o mimořádně nadané žáky. Zavedení prvků CLIL do výuky.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.