United KingdomUnited Kingdom

Vybudování multimediálních učeben pro přírodovědné a jazykové vzdělávání

IROP SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Akce: Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zvýšení parametrů vnitřní a vnější konektivity školy

Zdůvodnění: Škola se stále potýká s nedostatečným vybavením IT technologiemi (1 počítačová učebna s 20 stolními počítači, 2 interaktivní tabule, stará Wi-Fi síť s nedostatečnou kapacitou). Výše zmíněné akce nám umožní častější využití IT techniky žáky i učiteli, a tedy zlepšení jejich kompetencí; propojení využití IT techniky s výukou jazyků a přírodních věd. Další výhodou bude navíc možnost zpracování dat z přístrojů v Badatelském centru (úprava digitálních fotografií, natáčení a úprava klipů).

Cíle projektu

Zlepšení IT kompetencí žáků i učitelů školy – častější využívání, větší individualizace výuky Modernizace vybavenosti školy Zkvalitnění výuky cizích jazyků Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů Rozšíření možností zpracování výstupů z Badatelského centra Připravenost školy na možnost konat státní maturity online.

Výstupy projektu

Vybudování multimediální učebny pro přírodní vědy Vybavení přírodovědných učeben interaktivními tabulemi Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků Zlepšení úrovně vnitřní a vnější konektivity školy

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.