United KingdomUnited Kingdom

Zkvalitnění výuky přírodovědného vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.0020
Příjemce: Gymnázium Třebíč
Doba realizace: 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015

Rozpočet projektu: 2 979 480,02 Kč

Obsahová náplň projektu, pořizované vybavení

A) Příprava a tvorba metodických materiálů pro výuku přírodovědných předmětů

 • Každý ze 16 pedagogů přírodovědných předmětů se zúčastnil 3 vybraných odborných akreditovaných kurzů
 • Pedagogové s aprobací biologie a fyziky připravili 14 metodických materiálů pro úplnou realizaci exkurzí a jejich koncepční začlenění do výuky daného předmětu (sady byly připravené pro 4 ročníky nižšího gymnázia a 3 ročníky vyššího gymnázia).
 • Pedagogové s aprobací chemie připravili celkem 5 metodických materiálů pro úplnou realizaci exkurzí a jejich koncepční začlenění do výuky (sady byly připravené pro 2 ročníky nižšího gymnázia a 3 ročníky vyššího gymnázia).
 • Pedagogové s aprobací chemie vypracovali sady 12 pracovních listů pro 1. a 2. ročník vyššího gymnázia. Náplň pracovních listů vycházejí ze znalostí z teoretických hodin, které byly
  v laboratoři prakticky ověřované.
 • Bylo zakoupeno vybavení do chemické laboratoře (přesné váhy, sušárna, pH-metry, spektrofotometr, digestoř), nové laboratorní stoly a doplněny zásoby spotřebního materiálu (chemické sklo, chemikálie). Dále byly zakoupeny odborné publikace pro vyučující daných předmětů.
 • Byly zakoupeny 3 fotoaparáty, multifunkční zařízení, kroužkový vazač a spotřební kancelářský materiál

B Pilotní ověření výstupů

 • Realizace následujícího počtu exkurzí: 2 exkurze (fyzika, biologie) pro primu a sekundu,
  3 exkurze (fyzika, chemie, biologie) pro tercii, kvartu, první, druhý a třetí ročník vyššího gymnázia. Celkem se uskutečnilo 10 exkurzí pro nižší gymnázium a 36 exkurzí pro vyšší gymnázium (všechny paralelní třídy v ročníku 1. až 3.).
 • 12 odborných přednášek (oblast fyziky, chemie a biologie), každé přednášky se povinně zúčastnila vybraná třída školy (tj. 30 žáků).
 • V roce 2014 proběhly celkem 3 cykly prezentačních pokusů z chemie realizované CHF VUT Brno, určené pro kvartu a vyšší gymnázium (1. a 2. ročník), celkem proběhlo 9 prezentací po žáky gymnázia.
 • Veškeré koncepční změny výuky budou v průběhu roku začleněny do ŠVP.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.